0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> De Dirigent Kurkapel De Dirigent Kurkapel De Dirigent Kurkapel

De Dirigent

 

Léon Simons (1960), getrouwd en vader van twee kinderen, is als het ware opgegroeid in een fanfare. In de loop der jaren heeft Léon Simons zich het bespelen van bijna alle fanfare-instrumenten eigen gemaakt. Na de HAVO doorliep hij het Conservatorium in Maastricht waar hij afstudeerde als muziekdocent en HaFa-dirigent.
In de muziekwereld heeft Simons zijn sporen verdiend. Twee landskampioenschappen staan reeds op zijn naam, behaald met Harmonie Amicitia Banholt en Harmonie De Bazuin Treebeek. Verder heeft hij op diverse bondsconcoursen goede tot zeer goede resultaten behaald met diverse muziekkorpsen. Ook heeft hij ervaring met themaconcerten zoals die tegenwoordig steeds vaker voorkomen.