0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Geschedenis Drumband Kurkapel Geschedenis Drumband Kurkapel Geschedenis Drumband Kurkapel

Geschiedenis Drumband van Harmonie Kur-Kapel Falcobergia.

Klik op een van de onderstaande linken voor de geschiedenis van de drumband.

(Klik op de foto's voor een grotere afbeelding.)

Drumband /Instructeur / De Nieuwe instructeur

Terug naar begin

Drumband

In 1958 al doet Hubaer Stevens het voorstel om tot een drumband te komen. Het bestuur gaat akkoord. Trommen, dieptetrommen, een overslagtrom, het wordt allemaal aangeschaft en een jaar later zijn warempel de uniformen klaar. Instructeur is Hubaer Stevens natuurlijk, maar in 1962 is Theo Lodewick dat. In de jaren negentig beleeft de drumband zijn glorieuze tijd. Onder leiding van Ted Fischer, sinds 1977 instructeur, gaat men twee jaar op concours. in 1991 in Nieuwenhagen, waar de band promoveert van de tweede naar de eerste divisie. Dat zelfde jaar legt men in Maastricht beslag op de tweede plaats bij de Limburgse kampioenschappen. Vijf jaar later volgt deelname in de eerste divisie met weer een eerste prijs, behaald in Venray. Maar geen promotie.
Daarna gaat de drumband zich meer toeleggen op optredens in eigen kring. Sociale activiteiten schuiven naar de voorgrond. in de carnavalsoptochten oogst de drumband van de Kur-Kapel vaak stormachtig applaus. Dat de Veldeke-trofee bijna aan de lopende band wordt veroverd, is voor een groot deel het werk van de drumband. Hoe vaak ze die Veldekeprijs hebben gewonnen? Een mens zou de tel kwijtraken. Een keer of twaalf.
Het is 1996, als de drumband van de Kur-kapel op eerste-divisie-niveau deel neemt aan een concours in Venray. De prestatie is uitstekend: onder leiding van Ted Fischer krijgen deValkenburgers van de jury een eerste prijs toebedeeld.

1996 Venray Veldeke prijs Carnaval met de drumband

 

Deze foto van de Drumband van de Kur-Kapel is rond 1985 gemaakt in de Valkenburgse Gemeentegrot.
Voorste rij v.l.n.r.: John Weerts (tamboer-maître), Roy Drissen, Stefan Vegers en Jos Braam.
Tweede rij v.l.n.r.: Peter Engelen en Johan Hofman.
Bovenste rij v.l.n.r.: Ted Fischer (instructeur), Bert Packbier, Gerard Crombach, Frank Marx, Bert Hendriks, Paul Marx, Will Scheijen en Hub Ruyters.

Drumband 1985

 

Terug naar begin

Instructeur

In 1948 is Ted Fischer als klein jongetje present bij het succes in Den Haag. Als lid, welteverstaan. Daarna heeft hij zich ontwikkeld tot een deskundig en succesvol instructeur van de Kur-Kapel.
Het is veelzeggend, dat de drumband zijn triomfjaren heeft doorgemaakt met Ted Fischer † als instructeur.

Instructeur Ted Fischer

 

Terug naar begin

Instructeur Maarten Bremen.

Instructeur Maarten Bremen

 

Na een grandioos afscheid van Ted Fischer op 24 juni 2005
(klik op deze link foto's afscheid Ted Fischer)
heeft de drumband een nieuwe instructeur gekregen onder de naam Maarten Bremen.

Maarten Breemen is instructeur gebleven tot Juni 2007. Hij heeft hierna voor een baan gekozen bij een militaire korps.

 

Instructeur Jo Meijs.

Instructeur Maarten Bremen

Vanaf 1 september 2010 is Jo Meijs de nieuwe instructeur van de drumband geworden.
Voor meer info over Jo Meijs klik op onderstaande link.

Wij wensen Jo Meijs Veel succes toe bij zijn nieuwe uitdaging.

Jo Meijs

 

Terug naar begin