0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Geschiedenis Kurkapel Geschiedenis Kurkapel Geschiedenis Kurkapel

Geschiedenis van HARMONIE KUR-KAPEL FALCOBERGIA opgericht in 1902.

Klik op een van onderstaande linken en vevolg de geschiedenis van Harmonie Kur-Kapel Falcobergia.

(klik op de foto's voor een grotere afbeelding)

Oprichting / Huisvestiging / Advertenties / Bezittingen / Opbloei-Neergang / Optochten /Hoogtepunt / Voorzitters / 45 Jaar /1948 Leerdam / 1948 DenHaag / Schuttersfeest1951 / jubileum1962 / Deventer1960 / De Eurohal / Dirigenten / Samenwerking / Verzoening /De Kur op TV / Kur coryfeeën / Carnaval/ Jubileum 1977 / Schaelsberg / De nieuwe Drapeau / Jubileum 1992 / Nieuwe uniformen / Concours Kerkrade / Concours Venlo / Een Historisch moment / Priester wijding / Jaarverslagen

 

Terug naar begin

Oprichting:
Een klein, schitterend gelegen dorp in het hart van Zuid-Limburg. Dat is Valkenburg in het jaar 1902. Niet groter dan de oude vestingstad uit lang vervlogen tijden. De Berkelpoort, de wijk Sint Pieter, kasteel Den Halder en de Grendelpoort vormen de hoekpunten. Het station uit 1853 ligt "buiten" het dorp. Maar al tientallen jaren is dat kleine Valkenburg een begrip voor de welgestelde lieden die er in de maanden juni, juli en augustus een paar weken rust, ontspanning en gezondheid zoeken. De ongerepte natuur in het Geuldal en de gezonde berglucht zijn de heerlijkheden, waarmee de vakantiegangers naar het Geuldal worden gelokt, vooral door de vvv "Het Geuldal". Die is opgericht in 1885. En de inwoners hebben commercieel inzicht genoeg om van de mooie omgeving profijt te trekken: hotels schieten als paddestoelen uit de grond. De vakantieganger kan de "Grot van Valkenburg" aan de voet van de Cauberg bezoeken, waar de gids hem met een olielampje in de hand door de donkere gangen voert. De ruïne is voor tien cent per persoon te bezichtigen en in het Rotspark heeft de VVV "Het Geuldal" vier jaar geleden een houten uitzichttoren gebouwd, die per jaar tienduizend bezoekers trekt. In iedere straat kan de gast terecht voor een maaltijd en onderkomen. Ruim dertig herbergen in zo een klein plaatsje, dat is uniek in Nederland. in 1902 heeft Valkenburg in de zomermaanden de allures van een klein stadje gekregen. Er is een nieuw raadhuis gebouwd aan "de Groote Straat", in het centrum staan houten lantaarnpalen met elektrische lampen, de weg naar Houthem is schitterend gereviseerd, het riante hotel Oranje Nassau aan die weg heeft elektrische verlichting op alle verdiepingen. Steeds meer hotels verbouwen de voorpui. zetten er een nieuwe deur in en plaatsen een aantal tuinstoelen op de stoep.

Valkenburg, het alom bekende toeristenstadje, geraakt in een stroomversnelling. In de winter is "het stedeke", zoals schrijver Craandijk het noemt, weer het oude dorpje zoals het altijd is geweest: met tegen de 1400 inwoners, met koeien die gewoon door de straten worden geleid. Een vreedzaam dorp, zoals er zoveel in Limburg liggen.
Maar schijn bedriegt. Al vele jaren lang wordt Valkenburg geteisterd door felle, het hele dorp omvattende vetes. In 1895 is er een dorpsruzie losgebarsten die haar weerga niet kent. Op 15 november van dat jaar beleeft Valkenburg een memorabele dag, als liefst 70 burgers van het kleine plaatsje in Hotel Germania bijeenkomen om het vreemdelingenverkeer opnieuw leven in te blazen. De naam "Kur Comité Falcobergia" spreekt boekdelen: men wil van Valkenhurg een Kur-cen-trum maken naar het voorbeeld van Spa en Aken. Dat doel heeft de VVV "Het Geuldal" ook proberen te verwezenlijken, maar kennelijk is dat niet gelukt, ook al is er in 1892 een heus Kur-Hotel langs de weg naar Schin op Geul van de grond gekomen. Het Comité gaat aan de slag, alsof er geen VVV bestaat en gaat rust-banken plaatsen, roept een grottencommissie in het leven en legt een theetuin aan. Notaris Quix uit Maastricht ontwerpt de notulen die op 9 februari 1897 bij Koninklijk Besluit zullen worden goedgekeurd. In het bestuur nemen prominente Valkenburgers plaats. Voorzitter wordt burgemeester Dr. A. Erens; Huib Ubaghs wordt secretaris en Jos Crolla-Falise penningmeester. Th. Quix, Arn. Vossen, J. Caelen en G. Erens completeren het bestuur. Dat is in 1902 zeven jaar geleden. Maar de onderlinge naijver, twist en tweedracht nemen alleen maar toe. Tussen burgemeester Erens ("Falcobergia") en Theodoor Dorren ("Het Geuldal") is geen verzoening meer mogelijk. En dan gebeurt er iets, waarvan nog een eeuw later de sporen zijn te zien in het scala van Valkenburgse verenigingen. Al in het jaar van haar oprichting is de VVV op een grandioos idee gekomen: ze organiseerde fakkeloptochten naar de Grot aan de Cauberg. De eerste vond plaats op 8 juli 1885. Al zeventien jaar lang vormen ze een opmerkelijk onderdeel van het toeristisch aanbod van de Geulstad. Vanaf 1893 beschikt het Koninklijk Genootschap Walram over een afdeling harmonie en die begeleidt de toeristen naar de tegenwoordige gemeentegrot. De "Vereeniging Falcobergia" overigens heeft dat voorbeeld reeds voor 1900 gevolgd en zo vinden er in Valkenburg twee fakkeloptochten per week plaats. Wat precies de aanleiding is geweest voor de nu volgende gebeurtenissen, is uit verhalen van vroegere schrijvers niet precies te achterhalen maar ze spreken van "de jonge Walram-muzikanten, die zelf een pension beginnen, eigenaar van een hotel worden of als ober aan het werk slaan". De last om iedere week de fakkeloptocht op te luisteren, wordt te groot, er ontstaan hiaten in de gelederen. Burgemeester Erens maakt een paar smalende opmerkingen en de beledigde Walrammers blijven thuis. Dan ziet Kur-Comité Falcobergia zijn kans en roept een harmonie in het leven. Van najaar 1901 dateert het besluit en in 1902 verschijnen de Kur-Comité''-mannen voor het eerst op straat. En zo telt Valkenhurg, naast twee schutterijen, nu ook twee muziekkorpsen. De tweespalt in het kleine Geulstadje breidt zich uit als een kwaadaardig gezwel en tast nu ook het verenigingsleven aan. Een aantal Walramleden geeft zich op als lid bij de nieuwe muziekkapel. De kiem is gelegd voor een jarenlange "oorlog" tussen de twee korpsen. Een viertal Falcobergia-bestuurders neemt ook in de harmonie het heft in handen: voorzitter Dr. Erens, Huib Ubaghs, Jos Crolla en G. Erens.

Tilburg 28-08-1904

De vroegste foto van de Kur-Kapel Falcobergia dateert uit hetjaar 1904. Tweejaar na de oprichting beleeft het korps onder leiding van de legendarische directeur Achilles Bossy uit Luik een klinkende victorie tijdens een "muziekwedstrijd" in Tilburg. Het is een gedurfde ondememing geweest van Bossy, want "de executanten waren grotendeels nog schooljongens en daarbij, de Kur-Kapel bestond nog slechts enkele jaren", zo kan men lezen in het jubileumboekje van het jaar 1926. Na afloop van de reis komen de muzikanten bijeen voor het maken van een foto in de tuin van Villa Strabeek, waar de voorzitter woont. "Mevrouw Erens-Deden schonk de harmonie een zeer artistiek vaandel", staat in de notulen. En prompt wordt ze door de leden uitgeroepen tot beschermvrouwe.
Voorzitter Alphons Erens en directeur Bossy met hun beider echtgenotes zijn herkenbaar op de eerste rij in het midden. En rechts van het vaandel zien we de bekende Gier(ke) Smeets, in die jaren eenjonge man van 25jaar.


Zandvoort 18-07-1909

Zandvoort

Het derde grote succes behaalt de Kur-Kapel tijdens "de wedstrijd" in Zandvoort op 18juli 1909. "Met een uiterst moeilijk stuk werd in de eer-ste afdeling voor harmonie den strijd aanvaard en de overwinningen (...) kunnen genoemd worden in de historie der muziek" zo schrijft dr.Erens in zijn jaarverslag op 23 december. "Een woord van hulde mag ook niet worden onthouden aan onderdirecteur en instructeur de H.H. Ger. Smeets, P. Diederen en Alphons Smeets voor de moeite en zorg, waarmee ze den directeur ter zijde stonden", aldus Erens. Met drie ongeevenaarde prestaties tijdens "wedstrijden" in Tilburg, Leiden en Zandvoort is de naam van de Kur-Kapel als superieure harmonie binnen de eerste tien jaar van haar bestaan voorgoed gevestigd. De foto is gemaakt voor het nog nieuwe, voor de gelegenheid ver-sierde, gebouw van Kur-Kapel Fal-cobergia in de St.-Pieterstraat. De mannen van de Kur kijken fier in de camera. Alle namen achterhalen bleek een onmogelijke opgave, maar een paar mannen zijn na al die jaren nog te herkennen. Het zijn: Eerste rij: nr. 3 is Karel Pessers; nr. 6 is directeur Achilles Bossy en nr. 7 is voorzitter Erens. Tweede rij: nr. 6 is Kueb Smeets, tweede van rechts is Sjeng Lemmens en de laatste in de rij is Hub Cobbenhaegen. Dan de derde rij. Eerste van links is Alphons Smeets (dan nog geen bestuurslid), derde is Harrie Lennards, tiende is Louis Pluymaekers en dan zien we instructeur Gier Smeets, Pie Hendriks en Jan Schet-ters.

Terug naar begin

Huisvestiging:

Gedurende de eerste jaren van haar bestaan heeft het bestuur van de Kur-Kapel vergaderd in Hotel Germania aan het Walramplein. Daar is Falcobergia opgericht en het heeft er de schijn van, dat Germania het clubhuis is. Het hotel is in handen van de dertigjarige Jos Drissen. In 1907 vertrekt de vereniging "Falcobergia" naar een splinternieuw gebouw aan de St.-Pieterstraat. Oorspronkelijk stond daar een woonhuis met een stal en een schuur aan de achterzijde, maar in 1907 laat Jean Erens het geheel helemaal verbouwen. Dan ontstaat de mooie gevel aan de straatkant, met een café erachter en waar vroeger stal en schuur hadden gestaan, verrijst een fraaie zaal. Het bestuur van de Kur-Kapel gaat er vergaderen, de muzikanten repeteren en Jean Erens, ook wel Sjang genoemd, zet boven de grote, glazen voorpui met ferme letters de naam op de muur: "Kur-Kapel Falcobergia". En de grote zaal wordt de "Kurzaal". De harmonie beschikt nu over een prachtig onderkomen en dat moet ook wel voor een vereniging die al in 1904 en 1906 heeft laten zien, dat kwaliteit haar kenmerk is. In 1918 trekken de uit Banholt afkomstige Guillaume Custers (35 jaar oud) en zijn echtgenote in het gebouw. Na een paar jaar dient dat niet alleen als café, maar ook als restaurant en hotel. Tientallen jaren hebben de leden van de KurKapel er gerepeteerd, vergaderd, concerten gegeven, toneelstukken opgevoerd, balavonden georganiseerd, recepties gehouden en zomaar gezellig een biertje gedronken. Daar komt pas een einde aan in 1949, als de familie Custers het geheel verkoopt aan de Valkenburgse bierbrouwerij De Leeuw. Die verbouwt het complex ingrijpend, maakt er een royale toneelaccommodatie van en in 1950 krijgt Valkenburg er een schouwburg. En de Kurkapel? Die schuift een paar huizen op en gaat voortaan spelen en vergaderen in het café van bestuurslid Jef Meys. Latere beheerders van dit Kur-Café zijn Frans Wessels, Giem Stevens, de familie Hekkers, Rafael en Elly Perez-Drissen en Ruud Lahey.

Hotel Germania De Kurzaal Kur Café

Terug naar begin

Advertenties:

Van de vroegste optredens van de Kur-Kapel Falcobergia zijn diverse advertenties bewaard gebleven, onder meer uit het toeristisch zomerweekblad "Het Geuldal" van de VVV met dezelfde naam en uit de "Limburger Courier".
Uit het raambiljet kan men afleiden, dat de fakkeloptochten aanvankelijk alle naar de "Grot van Valkenburg" voerden en werden georganiseerd door de gemeente, ook als de Kur-Kapel het festijn opluisterde. Pas later gaat de Kur een eigen fakkeloptocht houden naar de eigen Fluweelengrot.
De andere advertentie heeft betrekking op het festival op kermiszondag 3 juli 1904 en geeft een overzicht van de deelnemende verenigingen uit andere plaatsen.
Gier Smeets, tevens instructeur bij de Kur-Kapel, is directeur van "Eendracht" uit Sibbe. De organisatie is in handen van het Kur-Comite en niet van de Kurkapel, en die is dan toch al twee jaar oud.

Affiche Affiche

Terug naar begin

Bezittingen:

Fluweelen Groef:

In de eerste jaren van de nieuwe eeuw huurt of koopt "Falcobergia' een aantal waardevolle bezittingen. Hier is een echte "Vereniging voor het Vreemdelingen Verkeer" aan het werk. Van l mei 1905 dateert de huurakte, waarin dr. P.J.H. Cuijpers, befaamd bouwmeester, aan de vereniging "Falcobergia" verhuurt:
- tuin en park "Ten Dries". Groot l hectare; in later jaren gaat men spreken over "Den Dries",
- de Fluweelen Groef, die zich in de mergel eronder bevindt,
- het bij de ingang gelegen woonhuis aan de Daalhemerweg,
- het ernaast gelegen kolenafdak.
Fluweelen groef

Toren:

Meest in het oog springend bezit van "Falcobergia" is de Wilhelminatoren. In 1906 een wereldattractie van formaat, Dertig meter hoog en 145 meter boven de zeespiegel. Alphons Erens en Joseph Crolla hebben een perceel bos op de Heunsberg gekocht van Joseph Prevoo, gehuwd met Maria Caelen. De prijs: 400 gulden en 96 centen. Op dat stuk grond bouwen de leden van "Falcobergia" de toren van steen in een onwaarschijnlijke periode van zes maanden en trots schrijven ze er hun naam op. Karel Kengen wordt de eerste pachter, maar reeds in 1908 neemt Giel Bours die functie over. De aan "de Nieuwen Weg" wonende Christiaan Hoen wordt de volgende pachter in 1913. Hij huurt ook het buffet voor de somma van 900 gulden per jaar. In 1917 huren Guillaume Schetters en Maria Bours de toren en in 1922 gaan ze over tot de aankoop voor een bedrag van 18.000 gulden.
De uitzichttoren
Den Driesch:

Ook in 1906 gaat het park "Ten Driesch" open, dat in later jaren "Den Driesch" of Den Dries gaat heten. De Kur-lieden hebben het terrein eerst moeten ontdoen van onkruid en struiken. Het dialectische woord "drees" betekent: onbebouwd, ook wel braak liggend stuk land en daar beantwoordde het stuk boven de "Fluweelen Groef uitstekend aan. Dan bouwen de mannen een kiosk en ze plaatsen rustbanken. De foto is genomen vanaf de Wilhelminatoren. De VVV "Het Geuldal" heeft datzelfde jaar de kasteelruïne gehuurd en legt een theetuin aan op de Haselderhof. Zo beschikken beide kemphanen over een mooi wandel- en concertpark, op een steenworp van elkaar verwijderd. Ondertussen huurt Hub Caelen de Grot en hij kweekt er champignons. Diverse gezelschappen -de Mestreechter Staar, het Akense Manner Kwartet, Harmonie Caecilia uit Eysden en Harmonie Orphee uit Aken- verzorgen regelmatig concertavonden op den Dries.

Den Driesch

Excelsior:

In de Fluweelen Groef beginnen de mannen van de Kur-Kapel in 1905 hard te werken om het geheel voor de toeristen zo mooi en boeiend mogelijk te maken, naar het voorbeeld van de Gemeentegrot natuurlijk. Fraaie tekeningen ontstaan op de mergelwanden. Adriaan den Hartich, bekend schilder-glazenier en reeds voor 1895 werkzaam in de grotten in Geulhem, vervaardigt een mooi kunstwerk met de naam "Falcobergia". Voorzitter Erens heeft Den Hartich in de arm genomen om de Fluweelengrot te beschilderen. In het restaurant van de Wilhelminatoren schildert hij een portret van Koningin Wilhelmina. Zijn werkstijl wijkt af van die van de meeste andere schilders.
Hartich maakt de wand, knobbelig of niet, eerst helemaal zwart. Daar gebruikt hij houtskool voor. Daarna krast hij de figuren in de mergel. Als werktuigen gebruikt hij messen, haken, een schaar, haarkammen en soms zelfs een oud theelepeltje. De Kurmuzikanten staan vaak in een kring om hem heen en zingen er een lied bij.
Excelsior

Harmonielokaal:

Foto van ongeveer 1905 van het lange tijd gebruikte Harmonielokaal op de eerste verdieping boven de Kurzaal. De wandschilderingen zijn van de hand van schilder Adriaan den Hartich, van wie ook schilderingen bewaard zijn gebleven in onder meer de grotten van Geulhem, de Wilhelminatoren en de Fluweelengrot.
Harmoniezaal

Theetuin:

In 1937 doet de Kur-Kapel Falcobergia een fraaie aankoop: de heren Franssen en Smeets kopen de theetuin tegenover Hotel Croix de Bourgogne, aan de andere kant van de Gosewijnstraat. In die tuin, die in de Kur-notulen "het Julianapark" wordt genoemd, heeft de Kur-Kapel vaker concerten gegeven voor de zomergasten en nu gaat ze dat met grote regelmaat doen. Maar enkele jaren later marcheren de Duitse troepen Valkenburg binnen en de Kur geeft geen concerten meer. Tijdens de bevrijdingsdagen in september 1944 wordt Hotel Croix de Bourgogne zwaar beschadigd en de gemeente besluit het oude en voorname hotel af te breken. De fraaie theetuin wordt het slachtoffer van de "doorbraak" naar de Reinaldstraat en op zijn plaats legt men het Theodoor Dorrenplein aan. De foto dateert uit de jaren twintig.
Theetuin

Terug naar begin

Opbloei :

In 1909 huurt gids Prevoo het huis bij de Fluweelen-grot (aanvankelijk woonde er de familie Mignon) en Alphons Smeets wordt zetbaas op de Wilhelminatoren. Nog voor 1910 beschikt de Kur-Kapel over een toneelafdeling, die optreedt in de Kurzaal of bij Chris Huynen in de Plenkert. Het Falcobergia Kur-Comité is een goed georganiseerd en niet onbemiddelde onderneming geworden, in bezit van een uitzichttoren met wandelpark, een muziekpark, een historische grot, een concertzaal, een toneelafde-ling, een harmonie en een mooi pand aan de Daalhemerweg.

Neergang :

Toch stoot Falcobergia al in 1907 Den Dries af en huurt de gemeente in 1908 al de Fluweelengrot, zo lezen we in de notulen, en de gidsen worden opgenomen in het korps, dat de gasten in de "Grot van Valkenburg" (de latere Gemeentegrot) rondleidt. In 1914 wordt het contract met Dr. Cuypers ontbonden en de vereniging overweegt de toren te verkopen, evenals "de Fluweelen Groef". Falcobergia lijkt over zijn hoogtepunt als "tweede VVV" heen. Tijdens de Eerste Wereldoorlog treedt een fase van neergang in. Wegens geldgebrek vinden de repetities slechts een keer per 14 dagen plaats. Voorzitter Erens spreekt over een vorm van lusteloosheid. Men overweegt Den Dries en de toren te verkopen. In de jaarvergadering van 1915 erkent voorzitter Erens, dat de "Vereniging Falcobergia haar leven voortsleept" en dat komt voornamelijk door de deprimerende oorlogsomstandigheden. Hij neemt de notulist het werk uit handen en schrijft zelf: "Falcobergia begint uitgedoofd te raken, sedert we de grot hebben afgestoten. Falcobergia bloeit niet, gaat niet vooruit, maar achteruit". In 1916 wordt den Dries niet meer geëxploiteerd. De toren is een blok aan het been geworden.

Terug naar begin

Optochten:

Oorlogstijd :

De processievlaggetjes staan langs de Lindenlaan. De Kur-Kapel neemt deel aan de kermisprocessie in 1918, het jaar dat de Eerste Wereldoorlog ten einde loopt. Precies, zoals het hoort: het bestuur voorop, dan een opening en vervolgens het korps. De muzikanten dragen een donker kostuum en een pet. Uniformen zullen pas veel later worden aangetrokken. Rechts ziet men de oude oliemolen, die deel uitmaakte van de "Molen van Caselli". In 1925 is die buiten bedrijf gesteld.

Processie 1918

Fakkeloptocht:
De traditie van de fakkeloptochten in Valkenburg dateert van 1885, het jaar dat de VVV Het Geuldal het toerisme in het kleine stadje gaat professionaliseren. De eerste wordt gehouden op 8 juli van dat jaar. De tochten naar de "Grot van Valkenburg", zoals de Gemeentegrot dan heet, krijgen een grote populariteit en blijven tientallen jaren een vertrouwde plaats behouden in het programma van de toerist die zijn vakantie in Valkenburg doorbrengt. Op deze foto van 22 augustus 1921 trekt de stoet door de Grotestraat, begeleid door bestuur en muzikanten van de Kur-Kapel.

Fakkeloptocht 1921

Historische optocht
Op 30 augustus 1923 viert Valkenburg feest omdat Koningin Wilhelmina 25 jaar ons land bestuurt. Een historische optocht trekt door de straten van het Geulstadje en fotograaf Cohnen staat op zijn vaste plek, als Kur-Kapel Falcobergia voorbijtrekt. Voor de harmonie is dit een historische foto, want tot nu toe is er geen andere bekend, waarop men de Kur met twee vaandels ziet. Een vaandel wordt voor het muziekgezelschap uit gedragen. Het tweede wordt gedragen door de middelste ruiter te paard die achter de Kur-Kapel is te zien.

30 -08-1923

Terug naar begin

Hoogtepunt:

Staatsiefoto van Kur-Kapel Falcobergia uit het jaar 1921. De "wedstrijd" in Breda -zoals concoursen in die tijd werden ge-noemd heeft louter successen opgeleverd. Onder leiding van directeur Charlier behalen de Valkenburgse muzikanten een eclatant succes. De eerste felicitatie is van de bekende musicus Kessels uit Tilburg en hij schenkt aan de Kur zijn compositie "Episoden uit den slag bij Waterloo". Valkenburg bereidt de leden van de Kur een overweldigende rondgang door de Geulstad en dat jaar geeft de Kur-Kapel zeven concerten. Het jaar daarop organiseert het bestuur als beloning een "excursie langs de boorden van den Rijn, welke hij de leden nog lang in levendige herinnering, zal blijven", aldus de notulant.

Op de foto de leden van de Kur-Kapel. Van de zes jongens op de voorgrond zijn er twee te herkennen: links Frans Pessers, rechts Lambert Smeets. Ook wat de namen van een aantal muzikanten be-treft, blijft de tachtig jaar oude foto geheimen bewaren.

Voorste rij v.l.n.r.: onbekend, Frits de Vil-lers de Masbourg, Smeets, Karel Pessers, Dr. Aiphons Erens, directeur A. Charlier, onbekend (Aiphons Smeets?), Kaelen, Guiilaume Stevens, onbekend, Hubert Lahey en Jacques Hendriks.

Tweede rij v.l.n.r.: Hubert Cobbenhaegen, onbekend, Louis Stevens, onbekend, onbekend, Harrie Lennards, Sjo Smeets, Sjeng Marx, Theo Mulleneers, onbekend, onbekend en Toine Schetters.

Derde rij v.l.n.r.: Giel Custers (eigenaar van de Kurzaal), Van Leend, Hubaer Stevens, Lei Palmen, Pie Diederen, Frans Lemmens, Lei Hoffman, onbekend, Alfons (Funs) Lemmens, Louis Pluymaekers, Ber Smeets, onbekend en Alfons Frederiks.

Vierde rij v.l.n.r.: Louis Koekelkoren, Pierre Hendriks, Gerard (Gierke) Smeets, Sjeng Diederen, vaandeldrager Harrie Lemmens, Pie Hendriks, Smeets, onbekend (met donker gezicht) en Becker.
Breda 1921

Terug naar begin

Voorzitters:

Dr Alphons Erens is geboren in het jaar 1859 en is twee jaar jonger dan Theodoor Dorren, de man met wie hij in later jaren hevig in onmin zal geraken. Van 1894 tot 1907 is Erens burgemeester van het dan nog kleine Valkenburg. In 1895 wordt hij voorzitter van Kur-Comite Falcobergia en als vanzelfsprekend ook voorzitter van de harmonie in 1902. De voorzittershamer zal hij 37 jaar lang hanteren en bij zijn afscheid in 1939 wordt hij als man van tachtig erevoorzitter en tevens geridderd. In de geschiedenis van de Kur-Kapel Falcobergia is er niemand die zo zijn stempel op de vereniging heeft gedrukt als de aristocratisch voorkomende Erens. Zijn vrienden heeft hij heel zijn leven op de vingers van een hand kunnen tellen, maar gerespecteerd is hij steeds door vriend en vijand. Dr. Erens, gehuwd met Caroline Maria Deden, overlijdt op 22 februari 1947 en enkele jaren na zijn dood vernoemt de gemeente Valkenburg een straat naar hem in het centrum van de Geulstad. Een straat die de St. Pieterstraat verbindt met .... het Theodoor Dorrenplem.

Alphons Erens 1902-1939
Alphons Franssen 1939-1969
Pierre Schunck 1969-1976
Sjeng Stevens 1976-1984
Henk Lemmens 1984-1991
John Weerts 1991-1993
Jean Dorren 1993-2010
Jan Vermeer 2010-2014
Frank Marx 2016-2024
Michel Lebouille 2024-Heden

Alphons Erens Alphons Franssen Pierre Schunck Sjeng Stevens Henk Lemmens John Weerts Jean Dorren Jean Dorren Frank Marx Michel Lebouille

Terug naar begin

45 Jaar

Een foto uit het jaar 1947, genomen in de tuin van Hotel Franssen. De Kur-Kapel
viert dat ze 45 jaar bestaat. Van een jubileumfeest is in 1942 natuurlijk niets gekomen, de bevrijding van Valkenburg ligt nog geen drie jaar achter ons, het is tijd om de oprichting van de Kur te gedenken.
Zittend v.l.n.r.: Sjeng Marx, Sjeng Jadoul, Bart van Hees, Tinus Kengen, Jos
Smeets, Alphons Franssen, Alphons Smeets, Martin Koekelkoren, Guus Franssen,
Karel Kengen, Sjeng Meys en Giel Pisters.
Staand v.l.n.r.: Toine Schetters, Sjang Bosch, Lei Hofman, Hubert Stevens, Frans
Pessers, Hubert Eggen, Alfons Frederiks, Ber Cobbenhaegen, Hubert Lahey, Al-
fons Mulders en Louis Koekelkoren.

Terug naar begin

1948: Leerdam

Het bestuur van de Kur-Kapel tijdens de receptie ter gelegenheid van het succes in Leerdam. V.l.n.r.: Frans Pessers, mevrouw Smeets en secretaris Alphons Smeets, voorzitter Alphons Franssen, die burgemeester Hens de hand schudt, Hubert Smeets en Sjeng Meys.

 

Terug naar begin

1948 Den Haag

Triomf
Het is niet goed mogelijk om het meest succesvolle jaar van de Kur-Kapel aan te wijzen maar vast staat dat 1948 een triomfjaar is geweest. Koningin Wilhelmina viert dat ze vijftig jaar op de troon zit en de stad 's-Gravenhage bestaat 700 jaar.
Op 5, 6 en 7 augustus houdt men in Den Haag een Jubileum-festival, waarvoor de dertig beste harmonie- en fanfarekorpsen "des lands" worden uitgenodigd en onder leiding van Jacques Crillen verschijnt de Kur-Kapel in Den Haag. In de juryrapporten staat te lezen: "Fijn gemusiceerd; fijn en beschaafd; bravo; belofte voor de toekomst: zeer goed van klank". Tot verbazing en vreugde van de Valkenburgse muzikanten wordt de Kur-Kapel Falcobergia uitgeroepen tot nummer een van het festival. De foto is gemaakt op dezelfde dag in Den Haag.

Knielend v.l.n.r.: Lei Eurlings, Jo Pisters, Gier Frissen, Bert Naedenoen, Hub Frederiks Martin Bouwens, voor hem Lei Bosch, vervolgens Albert Smeets,Ben Bosch, Jacques Drissen, voor hem Martin van der Aa, Guus Naedenoen, Michel Lahaye, Bep Lemmens en Jan Nabben.

Zittend v.l.n.r.: Hubert Eggen, Bèr Stevens, Jos Smeets, Funs Kengen, Alphons Smeets, Alphons Franssen, dirigent Jacques Crillen, Sjeng Meys, Giel Pisters en
Giel Custers.

Staand eerste rij v.l.n.r.: Frans Frederiks, Guus Troisfontaine, Antoon Stevens, Arno Hoen Alfons Meex, Eugène Moonen, Giel Knops, Jef Paulssen, Jacques Lahey, Jacques Heuts, Jef Jadoul, Frans Hoffman, René Simons, René Crillen, Henny Stevens, Karel Pessers, Nic Schreurs, Martin Bouwens, Louis Stevens, Albert Beckers en Sjef Frederiks.

Staand tweede rij v.l.n.r.: Ber Cobbenhaegen, Sjeng Ruyters, Theo Mulleneers, Frans Pessers, Piet Dodemont, Lei Bosch, Sjo Ruyters, Jeu Curfs, ?... Annema, Fons Mulders, Louis Meyers, ?... Coenen, Frans Stevens, Sjeng Stevens, onbekend, Frans Stevens en Louis Koekelkoren.

Helemaal boven v.l.n.r.: Sjeng Paulissen, Lambert van Hoven, Lei Hoffman, Nol Frederiks, Sjeng Lahey, Jeuf Hendriks en Sjeng Caelen. Plus een onbekende.

1948 Den Haag

Terug naar begin

Schuttersfeest

De Kur-Kapel neemt deel aan een in Valkenburg gehouden schuttersfeest. De foto is van het jaar 1951 en de Kur-Kapel moet nog een paar jaar wachten op uniformen. Het oude hotel Trianon ligt nog in volle glorie aan de "Nieuwe Weg" en verkeerslichten zijn in Valkenburg nog bijna nergens te bekennen.

Terug naar begin

Jubileum 1962

De voltallige Kur-Kapel Falcobergia poseert in 1962 voor de camera. Ze viert dat ze zestig jaar bestaat en de 79-jarige Alphons Smeets is het enige nog levende lid,dat de oprichting heeft meegemaakt.

Eerste rij v.l.n.r.: Lei Marx, R. Smeets, Fons Heijnens, Ben Mommers, Raymond Paulssen. Jan Bouwens, G. Smeets, Wim Pisters, Hans Stevens, Bert Pisters, Jan Diederen.

Tweede rij v.l.n.r.: Hubaer Stevens, Lei Eurlings, Giel Pisters, Jo Smeets, Wiel Eurlings, Pierre Steyvers, Alphons Franssen, August Franssen, Louis Koekkelkoren, Sjeng Diederen, Mathieu Flachs.

Derde rij v.l.n.r.: Giel Schreurs, Jef Meys, Wiel Houben, Piet Schreurs, Joost Delnoy, Nico Schreurs, Piet Quaden, W. Knops, Ger Straaten, Hub Coenen, John Lemmens, Riet Dodemont, Riet van der Velden, Carla Vroemen, Lies Silvertand, Sjeng Stevens, Frans Stevens.

Vierde rij v.l.n.r.: Antoin Frederiks, Sjeng Ruyters, Luciën Ruyters, Sjef Paulssen, Jo Ruyters, Tom de Lange, Jo Driessen, E. Annema, John Eurlings, Hub Scheijen, G. Coenen, Jo Stevens, Chrit Dodemont, Jeu Driessen, Jac Mommers, Harrie Keydener, onbekend, Guus Lemmens, Louis Stevens.

Vijfde rij v.l.n.r.: Sjeng Paulssen, Hubaer Cobbenhagen, H. Smeets, Piet Scheijen, Th. Cammans, Sjef Frederiks, Lei Bartels, Jo Ruyters, Guus Troisfontaine, Johan Kengen, Frans Frederiks.

Jubileum 1962

Terug naar begin

Deventer

Wat concoursen betreft, is 1960 een memorabel jaar. Eerst behaalt de Kur-Kapel 326 punten tijdens het Bondsconcours in Venray en wordt dus kampioen van Limburg. De dan volgende reis in november naar Deventer is lang in de geheugens blijven hangen: 329 punten, een eerste prijs maar Loon op Zand wordt Nederlands kampioen in de afdeling Superieur. Op de foto dirigent P. Steijvers met zijn mannen op het podium. Geen kampioen van Nederland maar toch een druk bezochte receptie als slot van de veelbewogen week. De president van Walram's Genootschap, Louis Stevens, drukt Alphons Franssen de hand. Walram en de Kur weten elkaar te respecteren.

Deventer 1960

Terug naar begin

Eurohal

De Eurohal in de Plenkert opent haar poorten op 7 april 1961. Op die dag presenteerd Jan Huynen de vijfde beurs "Alles voor Eva" en de Kur-Kapel is aanwezig. De harmonie speelt na afloop het Wilhelmus. Op de foto staat Jan Huynen uiterst links. Op de achtergrond vierde van links Jos Crolla. Verder burgemeester Breekpot en zijn echtgenote. Hubaer Stevens is de tamboermaître van de drumband. Daarachter Alphons Franssen en Alphons Smeets.

De Eurohal

Terug naar begin

Dirigenten

De eerste maanden, vermoedelijk nog vóór 1 januari 1902, repeteert de Kur-Kapel onder leiding van de heer Dekker, maar najaar 1902 treedt de eerste directeur aan.

1902 Achilles Bossy 1911 Th.Cloos
1912 Bellefleur 1915 Gier Smeets
1915 Alfred Charlier 1925 Jacques Crillen
1940 Marinus Ogier 1941 Jacques Crillen
1944 Marinus Ogier 1945 Martin Koekelkoren
1948 Jacques Crillen 1950 Ernest Janssen
1950 Jacques Crillen 1957 Martin Koekelkoren
1958 M.Jansen 1959 Piet Steyvers
1964 Jo Joosten 1971 Van Kan
1977 G. Klinkers 1980 Troisfontaine
1980 Kelly 1980 Jan Rybakowski
1982 L. Eurlings 1985 Maurice Hamers
1985 C. Bosters 1988 Ton Janssen
1989 Roger Cobben 1994 Jan Rybakowski
2003 Harrie Weijenberg 2004 Patrick Letterle
2010 Guido Collaris 2012 Léon Simons
2021 Philip Seerden  

1902 Achilles Bossy 1915 Alfred Charlier 1925 Jacques Crillen 1945 Martin Koekelkoren 1915 Alfred Charlier 1959 Piet Steyvers 1964 Jo Joosten 1980 Jan Rybakowski Patrick Letterle Patrick LetterlePatrick Letterle 1980 Jan Rybakowski

Terug naar begin

Samenwerking.

Samenwerking
In de loop van de jaren heeft Kur-Kapel Falcobergia een welhaast onafzienbare rij
concertavonden verzorgd. In Valkenburg of in andere plaatsen, soms ver verwij-
derd in het buitenland. Vaak in Samenwerking met andere muziekminnende ver-
enigingen uit de regio. Al in lang vervlogen jaren, zoals in 1907, trad de
Kur-Kapel Falcobergia op tijdens het kermisconcert van Eendracht in Sibbe. Wie
zo handelt, maakt vrienden en oogst respect. Deze foto werd gemaakt op 6 april
1968 Drie verenigingen verzorgen een prachtige avond in de Valkenburgse
schouwburg. Zangvereniging Eendracht uit Sibbe, mannenkoor Geulklank en
harmonie Kur-Kapel vertolken al zingend en spelend hun vreugde in de muziek.
De dirigeerstok is in handen van Kur-dirigent Jo Joosten.

 

Terug naar begin

Verzoening.

In de geschiedenis van de Kur-Kapel Falcobergia komen woorden als ruzie, vete, rivaliteit en vijandschap
veel voor. Maar dat geldt dan voor de eerste jaren. Na de tweede Wereldoorlog beginnen het Koninklijk
Genootschap Walram en de Kur-kapel Falcobergia naar elkaar toe te groeien. Bestuursleden zien in, dat onderlinge tegenwerking van twee muziekkorpsen in een stad alleen maar onheil met zich mee brengt. En bovendien is een nieuwe tijd aangebroken. Een volgende generatie weet ervan, maar alleen van horen zeggen. Oude ruzies raken vergeten en wonden helen.
De twee verenigingen bezoeken elkanders recepties, weigeren niet meer -dat was
vroeger wel het geval- om op te treden als de tegenstander aan hetzelfde festijn deelneemt. Als Walram -president Gustaaf Hertogs op 17 december 1968 in Hotel Prinses Juliana zijn vijfenzeventigste verjaardag viert, staat de Kur-Kapel Falcobergia op de stoep om hem een serenade te brengen. Sommige ouderen pinken een traantje weg bij dit toch wel historische moment, maar de jeugd blaast er lustig op los (Foto). Links staan Alphons Franssen en Pierre Schunck, respectievelijk president en vice-president van De Kur. in het midden, op de rug gezien, Gustaaf Hertogs en zijn echtgenote.
En als twee jaar later de Harmonie Walram nieuwe uniformen krijgt, is de Kur-Kapel present op het Valkenburgse gemeentehuis om haar gelukwensen aan te beiden. Gustaaf Hertogs en Pierre Schunck heffen het glas op hun wederzijdse verenigingen. "Vijftig jaar muzikale strijd zijn achter de rug", schrijft het weekblad "Het Land van Valkenburg".

Verzoening Gustaaf Hertogs en Pierre Schunk

Terug naar begin

De Kur op TV


De Kur-Kapel bij Kasteel Den Halder in augustus 1975. Het korps zal zorg dragen
voor een KRO-tune en een concert. De opnamen duren anderhalf uur. Dan para-
deert de Kur-Kapel tien keer de Muntstraat op en af, want er moeten enkele sfeer-
opnamen worden gemaakt. Daarna volgen de geluidsopnamen op de Haselderhof.
Wie beroemd wil worden, moet daar iets voor over hebben.
Op deze foto v.l.n.r.: Sjef Frederiks, John Ruyters, Harrie Keydener, Marco Lahey,
….Geijselaers. John Stevens, Serve Kengen, Hennie Kools, Marie-Therese
Schreurs, Nico Schreurs, Jos Oligschläger, Desiré Jadoul, Piet Ouaden.

De Kur op TV

Terug naar begin

Kur - coryfeeën

Alphons Smeets, lid geworden in 1902, was van meet af aan instructeur; in 1909 werd hij zetbaas op de Wilhelminatoren. Tot het bestuur trad hij toe in het jaar 1909 en een jaar later nam hij het secretariaat op zich. Een functie die hij bekleedde tot aan zijn dood, in 1968. Alphons Franssen werd in 1932 bestuurslid toen zijn vader, Louis Franssen, afscheid nam. Tot voorzitter -men sprak in die jaren ook wel van president- werd hij gekozen in 1940. Alphons Franssen overleed in 1976.
De in 1879 geboren Gerard Smeets heeft zijn leven lang geluisterd naar de naam "Gierke" maar toch is hij een van de meest opvallende leden van de Kur-Kapel geweest. In 1902 is hij als 23 jaar jonge muzikant present bij de oprichting van de tweede Valkenburgse harmonie. Hij speelt tuba, maar tevens wordt hij instructeur naast de legendarische Achilles Bossy uit Luik. En hij wordt een directeur, zoals Valkenburg er vermoedelijk geen tweede heeft gekend. In 1918 is hij dirigent van Harmonie Amicitas in Vilt (tot 1954), dirigent van Kerkelijk Zangkoor St. Caecilia in Valkenburg (tot 1956), en zangvereniging Vue de Montagne in Klimmen(tot 1918). De fanfare Concordia in Margraten komt daar in 1918 bij. En bovendien is hij een steunpilaar bij de Kur-Kapel. Voor altijd, lijkt het wel. Maar vlak na de oorlog, in 1945, komt er een
kink in de kabel: als Jacques Crillen ontslag neemt -in 1948 zal hij weer terugkeren- benoemt het bestuur de reeds bij de Maastrichter Staar dirigerende musicus Martin Koekelkoren als directeur en dat is voor Gierke Smeets aanleiding om zijn geliefde Kur na meer dan veertig jaar te verlaten.
De foto is van 1955, als hij koninklijk wordt onderscheiden. Gerard Smeets overlijdt in 1972.

Alpohons Smeets en Louis Franssen Gerard Smeets alias "Gierke"

Terug naar begin

Carnaval

De Hofkapel in Carnavalsstemming bij het stadhuis in de Grotestraat.

De Hofkapel

V.l.n.r. Lei Eurlings, die de bok leidt, Frans Stevens, Louis Stevens, Piet Scheijen, Johan Kengen, Piet Quaden, Jan Ruijters en Sjeng Paulssen.

De foto dateert uit de jaren vijftig. De Kur-Kapel is een vaste klant in de Carnavalsoptocht. Deze foto laat de Kur-leden zien in de optocht van 1979.

Carnavalsoptocht 1979

Op de foto: Wiel Keydener, Harrie Keydener, Ger Oligschläger, John Ruijters, Sjeng Stevens, Rob Stevens, Hanny Keydener, halfverscholen Hans Stevens.

De leden van de Kur-Kapel hebben in de loop van de jaren meer dan tien keer de door de Veldeke-Kring Valkeberg ter beschikking gestelde trofee gewonnen, die wordt toegekend aan het meest carnavalistische muziekkorps.

Veldeke prijs

Terug naar begin

Jubileum 1977

In 1977 viert de Kur-Kapel, dat ze 75 jaar bestaat. Tijdens de receptie biedt directeur Ger Klinkers een door hemzelf gecomponeerde Falcobergia-Mars aan het bestauur aan. In het midden Henk Lemmens en achter de besfuurstafel voorzitter Sjeng Stevens, Mathieu Vroemen, Frans Stevens en Jan Kengen.

Jubileum 1977

Voor een fraaie foto nemen bestuur en leden plaats op de trappen van het Openluchttheater op de eerste rij zijn herkenbaar: Gerard Altorf, Sjeng Stevens ere voorzitter Pierre Schunck, Henk Lemmens, Jan Vroemen, directeur Ger Klinkers, Jan Kengen en Frans Stevens (uit Schin op Geul).


Terug naar begin

Schaelsberg

Het is zomer 1978. De Kur-muzikanten luisteren de tiende naoorlogse Schaesbergergank op. Met als decor de kluizenaarswoning op de Schaesberg. V.l.n.r.: Jan Elezer, Rob Stevens, Felix Meys en Harrie Keydener (Houthem). Rechts dirigent Ger Klinkers.

Schaalsberg 1978

Terug naar begin

Drapeau

De oude drapeau van de Kur-Kapel Falcobergia was bijna even oud als de vereniging zelf.
Caroline Erens-Deden schonk het vaandel in 1904, ter gelegenheid van het grote succes tijdens de "wedstrijden" in Tilburg. Hij kostte rond de zestig gulden. Decennia lang hebben de Kur-muzikanten het vaandel voor het muziekkorps uit gedragen, maar in de jaren tachtig is het aan vernieuwing toe en door zes zusters uit Herpen -onder wie Zuster Gondulpha, familie van de gebroeders Marx- wordt de Kur-Kapel uit de problemen geholpen. De zusters maken een fraai stuk handwerk: een nauwgezette nabootsing van de drapeau uit 1904. Op 29 januari 1989 draagt vaandeldrager Lambert van Can de nieuwe aanwinst door de straten van Valkenburg.

Nieuwe drapeau 1989

Terug naar begin

Jubileum 1992


In de zomer van 1992 viert Kur-Kapel Falcobergia haar negentigste verjaardag en het hele gezelschap poseert voor de fotograaf op de trappen aan de voorzijde van Kasteel Oost

Zittend: v.l.n.r.: Nico Schreurs, Jean Dorren, Pierre Schunck, oma Stevens-Gielen mevrouw Gerda Schunck en Gerard Altorf.

Tweede rij- v l n r : Ted Fisher, Frank Marx, Jos Braam, Roger Quaedvlieg, Vivian Stevens Bianca Heijnens, Cobi Meurders, Ricardo Bleezer, Aimee Kusters, Michel Lebouiile, Claudia Quaedvlieg, Nicole Weerts, Erik Wmands, Manuel Micheels, Tim Ruyters, Veronica Stevens, Jolanda Stevens-Paulssen, John Weerts jr. en John Weerts sr.

Derde rij v l n r.: Erik Rokx, Gerard Crombach, Jan Blezer, André Marx, William Schreurs, Wiel Meurders, Esther Marx-Vangehuchten, John Lemmens, Sjeng Stevens, Bert Keydener, Jos Robeers en Hans Prins.

Vierde rij v l n r : Will Scheijen, Bert Paulssen, John Ruyters en Raymond Janssen.

Bovenste rij: vaandeldrager Lambert van Can, Jos Lips, Mathieu Driessen, Charlie Savelberg, Rob Stevens, Louis Stevens, Hans Stevens, Tiet Rijpma, Frans Stevens, Wiel Keydener, Werner Weyers en Alex Rokx.

Jubileum 1992

Kur-Kapel Falcobergia luistert de jubileummis op bij gelegenheid van het negentigjarig bestaansfeest in 1992

Valkenburg viert dat de Kur-kapel 90 jaar bestaat. Het korps paradeert stram in het gelid door de st. Pieterstraat van Valkenburg.

Terug naar begin

Uniformen

In het voorjaar van 1955 praat men in het bestuur over uniformen voor de leden en voor het nieuwe jaar aanbreekt, paraderen de Kur-muzikanten voor het eerst in de geschiedenis geüniformeerd door de straten van Valkenburg. Voorzitter Franssen schrijft in zijn jaar overzicht: "Vele ja de meeste leden hebben in de uniformen een stimulans gezien om de Kur-Kapel tot grotere actie te bezielen en dat deze hier door tot grotere bloei zou worden gebracht. Wij allen zullen hopen, dat zulks bewaarheid moge worden." De aanschaf kost rond de negenduizend gulden. De uniformen zijn blauw - grijs van kleur en vallen bij de muzikanten, aldus de notulant, goed in de smaak.
In 1967 schaft de Kur-Kapel, die dat jaar 65 jaar oud wordt, weer nieuwe uniformen aan. De Kur-Kapel organiseert een tweedaags feest. In de Sint Nicolaaskerk worden de nieuw uniformen gezegend en uiteraard luistert het korps -onder leiding van directeur Jos Joosten- de eucharistieviering op. Links is Alphons Franssen herkenbaar en rechts zitten de heren Jeng Meys, mr. Dr. J. Cremers uit Den Bosch en Theo v.d. Voort, de voorzitter van het Comite ter aanbieding van de uniformen. 's Avonds verzorgt harmonie St. Caecilia uit Ohé en Laak een concert in de schouwburg en ondertussen amuseert de jeugd zich -zoals gebruikelijk in de jaren zestig- tijdens een beatavond in de Kurzaal.

Nieuwe uniformen 1967 Wie is dit ?

In 1974 krijgt de Kur-Kapel nieuwe uniformen en het korps paradeert trots en opgewekt door de straten van Valkenburg. Een licht blauwe jas, een donkere broek en een platte pet, het is een ware metamorfose na de rode kledij van zeven jaar daar voor. In de Onze Lieve Vrouwe Kerk zegent Valkenburgs missionaris Hub Rijnaerts de uniformen en de feestmis wordt opgeluisterd door de Kur-Kapel, tezamen met mannenkoor Geulklank.De dames van het uniformencomité zijn: mevrouw Vroemen-Palmen, mevrouw Quaden en mevrouw Schreurs.De foto is van enkele jaren later. -
V.l.n.r.: Jos Robeers, Nic Schreurs (gedeeltelijk zichtbaar), Piet Quaden, Frans Stevens, Wim Pisters, Lucien Ruyters, Jolanda Paulissen-Stevens (gedeeltelijk zichtbaar), John Ruyters, Rob Stevens, Jan Bleezer, Sjeng Stevens en nog net zichtbaar Henk Lemmens.
Al met al heeft de Kur-Kapel vier keer in haar leven de muzikanten in het nieuw gestoken en wel in de jaren 1955 (grijs-blauw), 1967 (rood), 1974 (blauw) en 1994 (weer blauw).

Nieuwe uniformen in 1974

Terug naar begin

Kerkrade

In oktober 1997 reist de Kur-Kapel naar Kerkrade en neemt in de Roda-Hal deel aan het Bondsconcours. De organisatie is in handen van Heer Vooruit vandaar de naam op de achtergrond. Onder leiding van dirigent Jan Rybakowski behalen de Valkenburgers 307 punten en ze worden Limburgs kampioen in de tweede afdeling. En dan volgt het Nederlands kampioenschap in Etten Leur, waar de Kur-Kapel de kroon op het werk zet met 312 punten, een eerste prijs met promotie een kampioenschap van Nederland en lof der jury.

Kerkrade

Terug naar begin

Venlo

In het najaar van het jaar 2001 neemt de Kur-Kapel Falcobergia deel aan het Bondsconcours in de Maaspoort in Venlo. Na het succes van vier jaar geleden zijn de verwachtingen (misschien te) hoog gespannen. Het totaal van 293,5 punten in de eerste afdeling is zes punten te weinig om promotie naar de Afdeling Uitmuntendheid te bewerkstelligen. Maar genoeg voor een eerste prijs en de receptie in het verenigingslokaal Kurcafe is geen bedrukt, maar een druk bezocht feest. Voor dirigent Jan Rybakowski is dit de zestiende keer, dat hij aan een Bondsconcours deelneemt en hij wijst op het grote aantal jeugdige muzikanten in de Kur-gelederen. Dat geeft vertrouwen in de toekomst. De promotie wordt uitgesteld tot na het eeuwfeest.

Venlo

Terug naar begin

Historisch

Bij gelegenheid van het 11 maal 11 jarig bestaan van de Valkenburgse Sociëteit der Mirlitophilen geven het Koninklijk Genootschap Walram en de Kur-Kapel Falcobergia een gezamenlijk concert in het feestpaviljoen aan het Odapark.
Het is 30 januari 2000. Samen op het podium hebben de beide korpsen wel vaker gestaan, maar nu staat er een dirigent voor het hele gezelschap en er zijn enkele gezamenlijke repetities aan het concert vooraf gegaan. De twee drumbands treden eerst op en dan gaan Walram en de Kur het podium op. In het paviljoen zitten Walrammers en Kur-fanaten schouder aan schouder en van de rivaliteit van vroeger is niets meer te merken. Na afloop geven Walram-directeur Jo Paffen en eerste klarinettist Jan Blezer van de Kur elkaar de hand. Het is een millenniumconcert met een historisch randje geworden. Aan het begin van de nieuwe eeuw wordt een tijdvak afgesloten: het tijdvak van het rampzalige "gevreigel" tussen de twee harmonieën van Valkenburg.

Historisch

Terug naar begin

Priester wijding

Van 1984 tot 1991 is Henk Lemmens voorzitter geweest van de Kur-Kapel Falcobergia. Op zondag 26 mei 2002 draagt hij zijn eerste Heilige Mis op in de St.-Gerlachuskerk in Houthem. Na een opleiding bij het Bisdom Roermond is hij een dag eerder door Bisschop Fr. Wiertz tot priester gewijd en deze zondag is er feest in Houthem. Onder begeleiding van de Harmonie Kur-kapel en de Brassband St.Gerlach wordt de pas gewijde Henk Lemmens naar de kerk gebracht. Na afloop van de mis fotografeert Jo van Aken de nieuwe priester tussen de muzikanten van zijn vroegere muziekkorps.
Van links naar rechts: Charlie Savelberg, Tim Ruyters, neomist Lemmens, Aimee Kusters, Werner Weijers, Keshia Roks, Jos Meex en André Marx.

Priester wijding Henk Lemmens

Verdere geschiedenis klik op de jaar versalgen hier onder.

Jaarverslag 2009

Jaarverslag 2010

Jaarverslag 2012

Jaarverslag 2013

Jaarverslag 2014

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Jaarverslag 2023

 

Terug naar begin