0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Jaarverslag 2009 Agenda Kurkapel Agenda Kurkapel

Jaarverslag 2009

Download het Jaarverslag in PDF

Januari / Februari / Maart / April / Juni / Juli / Augustus / September / Oktober / November / December

Wat heeft 2009 de Kur allemaal gebracht!

In 2009 heeft Harmonie Kur-kapel Falcobergia enkele bijzondere hoogtepunten beleefd die toch wel speciaal genoemd mogen worden. In willekeurige volgorde noemen we het optreden in het openluchttheater, in de baseliek in Zwolle, waar we voor het eerst in jaren weer eens met een bus samen naar toe zijn gereden. Het optreden in de polfermolen ‘‘3xbedankt’’, waarbij de drumband voor het eerst samen optrad met de drumband van Walram.

Niet te vergeten ook de eerste editie van de Kur-experience, die zeker voortgezet moet gaan worden. De zeven jubilarissen met samen maar liefst 285 jaar Kur-ervaring. En dan de overdracht van stokje door onze dirigent Patrick Letterle aan Guido Collaris. Kortom vele herinneringen aan een mooi en succesvol jaar dat we in dit jaarverslag nog even gedenken.

Januari

Het jaar 2009 is voor de Kur-kapel rustig begonnen. Met op 11 januari een bezoek aan het uitroepen van jubileum jeudprins Jens Crutzen en minister Gino van der Heijden. Verder brachten de gewone repetitie avonden en enkele recepties ons in januari bijeen.

Terug naar het begin

Februarie


In februari stond de optocht op carnavalsmaandag de 23e op de agenda. We waren verkleed in het wit met een groene boa, een rode hoed met gele boa. Zonder de extra hulp van Bart,
zijn zuster en zwager hadden we misschien voor het eerst moeten passen voor deelname
maar ook nu weer bleek menig lid twee optochten te lopen, met Brullentère en met de Kur!

Terug naar het begin

Maart

Maart is een drukke maand. Op de eerste zaterdag van maart staat het concert 3 x bedankt gepland in de Polfermolen. Samen met Walram, One 2 sing, Geulklank, Chorale trakteren we de vele aanhangers die gekomen zijn op een mooie muzikale avond. Speciaal te vermelden is de unieke samengang van onze drumband met de drumband van Walram voor een gezamenlijk optreden o.l.v. Paul Erens. Op de woensdag voorafgaand aan het concert is nog een extra repetitie van beide korpsen Achter de Erke.

Op maandag 9 maart worden we opgeschrikt door het bericht dat Wiel Keijdener na zijn langdurige ziekte op 65 jarige leeftijd is ingeslapen. Op wens van Wiel luistert de Kur de uitvaartmis op 14 maart in de Nieuwe Kerk op. Diezelfde avond is ook de jaarvergadering gepland in het Kurcafé.

Een week later spelen we op zondag in de ‘Ouw Kerk’ ter gelegenheid van half-vasten. En de donderdag daarop doen we mee aan de sponsorcompetitie van Holland Casino. Maart wordt afgesloten met het solistenconcours Banholt op de 29e van de maand.

Terug naar het begin

April

Enkele dagen nadat we in het casino wat extra’s verdient hebben, staat de jaarlijkse donateursactie op de agenda. Vele leden zorgen er voor dat de kas nog een extra injectie krijgt. Waarvoor dank vanuit het bestuur. Op 18 april is er een repetitiedag in het Stella Maris gebouw, dit ter voorbereiding op het concert in het openluchttheater. Op Koninginnedag begeleiden we het nieuwe meipaar bij de rondgang door Valkenburg.

Terug naar het begin

Mei

Op zondag 10 mei begeleiden we de communicantjes in Broekhem bij hun rondgang naar de Kerk. Op vrijdag daarna is in de Blokhut in Sibbe het jaarlijkse Geulvalleitreffen voor de harmonie. De harmonie scoort daar goed en ruim voldoende. Twee dagen later gevolgd door het Geulvalleitreffen van de drumband, die drie keer ruim voldoende scoort. Op hemelvaartsdag donderdag 21 mei worden de communicantjes uit Valkenburg begeleid tijdens hun optocht van de dr. Hermansstraat naar de Nieuwe Kerk.

Terug naar het begin

Juni

De maand juni begint met de Falcobergiamarkt op tweede pinkersterdag, 1 juni. Het Valkenburgse centrum staat weer vol met marktkraampjes. Op zaterdag 20 juni geven we in het openluchttheater een speciaal concert rond 125 jaar toerisme in Valkenburg. Samen met Henk Steijvers van de Jansse Bagge band en Sjluuk en Co. brengen we een muzikaal programma dat aandacht besteedt aan de eerste bezoekers 125 jaar geleden en de evolutie naar de huidige situatie. Hieraan voorafgaand zijn de nodige extra repetities ingepland. Zowel muzikanten als toehoorders waren zeer te spreken over het concert en hopen dit in de toekomst nog vaker te mogen meemaken.

Terug naar het begin

Juli

Op zondag 5 juli is de tweejaarlijkse processie door het centrum van Valkenburg die eindigt in het Halderpark. Een week later speelt de harmonie in Arensgenhout ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum van Fanfare St-Clemens. Dinsdag 21 juli is de laatste repetitie voor de zomervakantie. Dat sluiten we af met een concertje op de kiosk bij de kei en een hapje en drankje in het Kurcafé.

Terug naar het begin

Augustus

Tijdens de vakantieperiode is op 2 augustus nog de tweede Falcobergia markt en worden we gevraagd om te werken achter de buffetten op het Walramplein bij het feest van RadioNL.

Terug naar het begin

September

De stichting PEBA heeft zich weer in het zweet gefietst voor het goede doel, het grote jeugdorkest. Dit jaar werd een rondje gemaakt van Valkenburg via Antwerpen en Eindhoven naar Valkenburg. Op zondag 20 september vindt de starparade van de Geulvallei plaats in het centrum van Valkenburg. Een week later, op zondag 27 september, is het weer aanpakken tijdens het boerenontbijt dat dit jaar voor het eerst op het Walramplein wordt georganiseerd. Los van een donatie in onze verenigingskas, ontvangt het grote jeugdorkest een extra donatie als een van de drie speciaal geselecteerde goede doelen.

Terug naar het begin

Oktober

Op het einde van oktober vindt de eerste Kur Experience plaats. Een Kur experiment waarbij de jeugd die op solistenconcours gaat, samen met enkele ouderen diverse verrassingen in petto hebben. Een experiment dat voor herhaling vatbaar is. Vanwege de drukke voorbereidingen voor het concert in Zwolle gaat de halfjaarlijkse ledenvergadering niet door.

Terug naar het begin

November

Alweer een week later gaan we op 8 november naar Zwolle voor de opluistering van een Heilige Mis in de Baseliek van Zwolle. Hier wordt stil gestaan bij het heugelijke feit dat het 200 jaar geleden is dat de toenmalige Onze Lieve Vrouwen of Kruiskerk door koning Lodewijk Napoleon aan de Zwolse katholieken werd teruggegeven. Zo kwam er een einde aan de tijd dat de katholieken in de schuilkerken hun vieringen moesten houden.

Om zes uur ‘s ochtends was het vertrek met de bus vanuit Valkenburg naar Zwolle. Om kwart voor elf moesten we voor de Baseliek klaar staan als erehaag voor de genodigden, waaronder ook Lodewijk Napoleon vergezeld door zijn vrouw, Koningin Hortense Eugenie de Bouharnais en de Aartsbisschop van Utrecht, Mgr. Willem van Eijk. Terwijl wij het “Te Deum” speelden, verwelkomde Pastoor Drs. Peter van der Weide alle genodigden. Tijdens de mis hebben we nog acht nummers gespeeld o.l.v. onze dirigent Patrick Letterle. Rond drie uur werd aan de terugreis begonnen met op weg naar Valkenburg nog een tussenstop in het plaatsje Zeeland waar nog een lekker hapje voor iedereen klaar werd gemaakt.

Op 14 november feliciteren we Zoé Robeers, Robby Marx, Roel Robeers, Nadine Robeers, Tunde Krux, Nick Hulsman en Kay Robeers die allen deelnamen aan het solistenconcours Geulvallei en daar een 1e prijs behaald hebben.

Terug naar het begin

December

6 december 2009 Kurcafé: Jean heeft nog een mededeling. Frank is carnavalsmaandag benaderd door mevr. Calen, wier opa medeoprichter van het Kurkommitee was in 1895. Hij heeft in 1930 een stoel met het wapen van de Kur gekregen voor zijn inspanningen. Mevr. Calen heeft de stoel naar Frank gebracht, hij is te bewonderen bij Marx en Marx Kunst. De stoel is nu eigendom van de Kurkapel.

Op zondag 6 december luistert Harmonie Kur- Kapel Falcobergia de Heilige Mis op in de Nieuwe Kerk ter ere van de winterkermis. Deze mis is tevens het afscheid van Patrick Letterle nadat hij zes jaar als dirigent voor de harmonie heeft gestaan. Daarna worden in het Kurcafé de jubilarissen gehuldigd en komt ook Sinterklaas nog even op bezoek, vergezeld van enkele pieten. In totaal 285 jaar Kur-ervaring is de moeite waard om even in het zonnetje te zetten.

De jubilarissen
van links naar rechts:
Jan Rybakowski – 60 jaar
Will Scheijen – 25 jaar
Louis Stevens – 70 jaar
Jan Blezer – 60 jaar
Hans Stevens – 50 jaar
Imke Straaten – 10 jaar
Piet Smits – 10 jaar

Aansluitend wordt het dirigeerstokje overgedragen van Patrick Letterle aan de nieuwe dirigent Guido Collaris.

Op kerstavond, 24 december, is de vuurdoop voor Guido Collaris tijdens de opluistering van de Heilige Mis in de Nieuwe Kerk.

Terug naar het begin

Dank namens het bestuur voor de opleidingscommisie, de muziekcommisie, de mentoren en natuurlijk ook aan de doorzetters het damescomite en de donateurslopers. Samen met alle leden hebben we er een fantastisch 2009 van gemaakt.