0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Jaarverslag 2013 Agenda Kurkapel Agenda Kurkapel

Jaarverslag 2013

Download het Jaarverslag in PDF

Januari / Februari / Maart / April / Juni / Juli / Augustus / September / Oktober / November / December

Wat heeft 2013 de Kur allemaal gebracht!

In ‘n jaar na een jubileum is het normaal moeilijk om het enthousiasme van het vorig jaar vast te houden. Althans zo wordt wel eens beweerd! Nu aan het begin van 2014 en terugkijkend naar 2013 kunnen we met een tevreden gevoel zeggen dat onze vereniging nog net zo bloeit als in dat bijzondere jubileumjaar. 2013, het jaar van Ger en Frank, van de verhuizing naar de Polfermolen met harmonie en drumband, het jaar dat Leon Simons zijn contract verlengde en repetities druk bezocht werden. In 2013 hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van enkele leden, Willem Meex, Jo Meijs en Lambert van Can zijn van ons heengegaan. En in het jubileumjaar van Walram, die hun 150e verjaardag gevierd hebben, hebben wij in de polfermolen een concert gegeven samen met onze muzikale vrienden uit Ammerzoden.

Januari

Op zaterdag 5 januari 2013 worden Ger Roks en Frank Marx in de Grotestraat uitgeroepen als Prins en Minister van Valkenburg. Ger, onze tambour-maître en Frank, onze secretaris, paukenist en zo veel meer. Harmonie en drumband brengen een week later een serenade tijdens de receptie in de gemeentegrot.

Op 6 januari wordt Prinses Joëlle uitgeroepen als eerste prinses die voorgaat in de Valkenburgse Jeugdkarnaval. Zij is het zusje van ons drumband lid Luc Dullens

Tijdens de receptie op 12 januari vermaken we ons best, nadat er eerst een mooie serenade voor Ger en Frank gegeven is.

Op 25 januari is onze tuba, Willem Meex overleden. Toen zijn gezondheid hem in de steek liet, ging hij vastberaden de strijd aan op weg naar herstel. Aanvankelijk met succes, want kerstmis 2012 klonk zijn baspartij als vanouds. Helaas bleek kort daarna dat zijn ziekte zich opnieuw aandiende. Willem was een innemende persoon. Rustig, pretentieloos en zonder veel woorden. Hij was een warm mens, een muzikant en iemand die een goed contact had met de jeugd.Wij hadden Willem een tijd moeten missen. Toen met de hoop dat hij spoedig zou herstellen.

Terug naar het begin

Februarie

In de Grote optocht van dit jaar, op maandag 11 februari, loopt een grote vertegenwoordiging van de Kur-kapel voor de Prinsenwagen van Prins Ger en Minister Frank. Op humoristische wijze worden Ger en Frank er tussen genomen.

Op 23 februari is in de Kurzaal de jaarvergadering met alle leden. Op de vergadering wordt een belangrijk punt in stemming gebracht. De verhuizing van de vereniging naar de Polfermolen. De stemming wijst uit dat een ruime meerderheid van de leden zich kan vinden in de verhuizing en zo komt het dat het bestuur daags er op met Ruud aan tafel zit om aan te kondigen dat we niet langer bij de Kurzaal blijven. Weer een dag later worden de muziekinstrumenten al verhuist en op dinsdag 26 februari is al de eerste repetitie in de theaterzaal van de polfermolen. Tijdens de jaarvergadering wordt ook het contract met onze dirigent Leon Simons bekrachtigd

Terug naar het begin

Maart

Ruim een week later, op zaterdag 2 maart wordt in de theaterzaal van de Polfermolen het 3 x bedankt concert verzorgd door de Valkenburgse muziekverenigingen. De drumband opent de avond en vlak voor de pauze is ook de harmonie aan de beurt.

Op zondag 10 maart spelen we in de ‘Ouw Kerk’ ter gelegenheid van half-vasten.

Op zondag 10 maart bereikte ons het droevige bericht de ons gewaardeerd lid Dhr. Jo Meijs, op 74 jarige leeftijd is overleden. Jo begon zijn loopbaan bij de Kur in 1984 waar hij tot 1990 de functie van penningmeester heeft vervuld. Vanaf 1994 tot voor kort, heeft Jo de taak van coördinator van de Club van Honderd op zich genomen.

Terug naar het begin

April

Op 6 april wordt in gebouw Cascade in Vilt de Jeugd play-inn van de Geulvallei gehouden.

In april lopen de leden ook weer langs vele deuren voor de jaarlijkse donateursactie. Ook nu weer zorgt dit voor dat nodige extraatje in de kas.

En op zaterdag 20 april nemen we deel aan het spektakel “Gruètsj op Vallekeberg” waarmee het nieuwe centrum officieel geopend wordt. Door het prachtige weer wordt het een gezellige dag voor iedereen.

Wetenswaardigheden
Wist je dat:
- Op 16 april Tommy Marx en Piet van Gastel begonnen zijn met de bouw van ons materiaalhok in de polfermolen.
- En dat Piet in mei daarbij een ongeluk heeft gehad waarbij hij zijn elleboog en heup gebroken heeft.
- Dat Guus Koonen daarna heeft meegeholpen totdat Piet weer genoeg hersteld was om het mee af te maken.
- Het een fantastisch resultaat is geworden met twee verdiepingen.
- Er plaats genoeg is om alle reserve instrumenten
netjes op te slaan.

Op 30 april luisteren we ‘s avonds het meipaar op, onder aan de trap van de “Rewien”. Daarna begeleiden we het verse meipaar bij hun rondtocht door het centrum.

Terug naar het begin

Mei

In het weekend van 4 en 5 mei doen Harmonie en Drumband mee aan het Geulvallei-treffen in Vilt.

De week er op zijn de communicantjes aan de beurt. Eerst lopen we mee met de Valkenburgse communicantjes op hemelvaartsdag 9 mei. En de zondag er op 12 mei zijn we present voor de communicantjes in Broekhem.

Op een zonnige tweede pinksterdag, 20 mei, organiseren we zoals gebruikelijk weer de Falcobergiamarkt in het centrum, alwaar nog steeds gezocht moet worden naar een stukje straat dat helemaal af is.

Jos Eurlings is gestorven op 22 mei. Hij was geen direct lid van de Kur
maar had vele vrienden binnen de vereniging als lid van Brullentère. Op
28 mei is hij begraven, uit medeleven is de repetitie die dag vervallen.

Terug naar het begin

Juni

Op 18 juni is de laatste repetitie in de polfermolen voor de vakantie en ter afsluiting van het seizoen wordt op 25 juni een concert gegeven in Oosterbeemd en op 2 juli op het pleintje bij restaurant aan de Linde. De vakantieperiode is dit jaar van 27 juni tot 19 augustus.

Terug naar het begin

Juli

Op zondag 7 juli trokken we mee in de processie van de Nieuwe Kerk. Zoals altijd een lange en ook weer warme, tocht. Om 9:45 u. vertrokken vanuit de polfermolen en pas na 13 u. weer terug

.

Terug naar het begin

Augustus

Op de tweede zondag van augustus wordt opnieuw de falocobergiamarkt in het centrum gehouden. Nog steeds een fijne bron voor extra inkomsten

Terug naar het begin

September

Op woensdag 4 september bezoekt de vereniging de receptie van het bruidspaar Susanne Gelders en François Stevens

 

Op vrijdag 27 september jl. 2013 bereikte ons het droevige bericht dat ons gewaardeerd Erelid, dhr. Lambert van Can, op 78 jarige leeftijd is overleden. Lambert werd in 1982 jaar lid van onze vereniging. Hij nam de zware taak op zich als drapeau-drager. Dat deed hij met eer en trots en hij was er dan ook altijd bij. De laatste jaren werd de drapeau hem te zwaar zodat hij de Limburgse vlag ging dragen omdat hij op deze manier toch steeds bij zijn geliefde “Kur” kon zijn.

Terug naar het begin

Oktober

Vrijdag 19 oktober komt de Kur familie bij elkaar voor een gezellige avond speurtocht/ wandeling die ons van Vilt naar Vilt brengt. Met een leuke afsluiting in het scoutinggebouw aldaar met een groots kampvuur.

Op zaterdag 20 oktober hebben we een paar honderd meter verderop gewerkt bij de cyclocross in het kuurpark.

Terug naar het begin

November

Zaterdag 2 november wordt een heel dagje Valkenburg, ‘s avonds afgesloten met een gezamenlijk concert met Fanfare St. Caecilia uit Ammerzoden.
De Harmonie speelt de volgende
muziekwerken:
- Englisch Folk Song Suite
- Hallelujah
- Highland Cathedral
- Soleil des Alpes
- The Best Of Billy Joel
- Tribute to Whitney Houston
- William Blueheart March

Na afloop van het concert is er nog een gezellig samenzijn met de Fanfare in het café van de Polfermolen

Terug naar het begin

December

Op 14 december hebben enkele kinderen van de Kur gespeeld voor de “Ouw Kerk” in kader van naschoolse opvang. Zo hebben we een viertal kinderen sinds de herfstvakantie opgeleid. Ze kregen 6 lessen, 2 slagwerk, 1 trompet en 1 blokfluit. Uiteindelijk is de trompetist aangemeld bij de muziekschool vanaf januari. Meerdere leden hebben zich voor deze lessen extra ingespannen en is er ook een succesje geboekt.

In de laatste week van het jaar spelen we op kerstavond, 24 december, zoals gebruikelijk nog in de Nieuwe Kerk. Bij Pub Henry wordt op 27 december marathon voor Isa Braam gehouden. De Kur is muzikaal aanwezig met een Serenade voor Isa.

Terug naar het begin

Dank namens het bestuur voor de opleidingscommisie, de muziekcommisie, de mentoren en natuurlijk ook aan de doorzetters het damescomite en de donateurslopers. Samen met alle leden hebben we er een fantastisch 2013 van gemaakt.