0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Jaarverslag 2014 Agenda Kurkapel Agenda Kurkapel

Jaarverslag 2014

Download het Jaarverslag in PDF

Januari / Februari / Maart / April / Juni / Juli / Augustus / September / Oktober / November / December

Wat heeft 2014 de Kur allemaal gebracht!

Het afgelopen jaar zijn we grotendeels zonder voorzitter doorgekomen. Op de jaarvergadering in april heeft Jan Vermeer helaas afscheid moeten nemen omdat hij zijn voorzittersfunctie niet mocht combineren met het wethoudersschap in de Gemeente Valkenburg. Wat heeft 2014 de Kur allemaal gebracht! Op muzikaal gebied waren er de vaste optredens aangevuld met in ieder geval een tweetal zomerconcerten en een uitstapje naar Amerzoden. In 2014 hebben we helaas ook afscheid moeten nemen van een lid en enkele familieleden, rust zacht voor Lou Robeers, John Lemmens en Wiel Marx.

Januari

Op zaterdag 1 januari brengen enkele bestuursleden een bezoek aan de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie op het Gemeentehuis. Voor de rest zijn er weinig activiteiten in de maanden januari en februari dit jaar. Ook wordt de optocht overgeslagen omdat de meeste leden meelopen met een zaate hermenieke of op vakantie zijn. Daardoor blijven er te weinig leden over om als Kurkapel aan te treden.

Terug naar het begin

Februarie

Terug naar het begin

Maart

Op zaterdag 15 maart spelen we in onze eigen Polfermolen tijdens het Concert 3x bedankt. De drumband opent om half acht, de harmonie even daarna.

Op zondag 30 maart spelen we in mis van half twaalf in de ‘Ouw Kerk’, zoals we al jaren doen ter gelegenheid van halfvasten. Na afloop van de H.Mis staat er koffie en vlaai klaar in de Polfermolen.

Terug naar het begin

April

Op 5 april is de Algemene Jaarvergadering in hotel Monopole aan de Nieuweweg. Tijdens deze vergadering zou Jan Vermeer herkozen worden als voorzitter, maar vanwege zijn aanstaande wethouderschap mag hij deze functie niet meer langer vervullen. Dit om zoals het heet “belangenverstrengeling’ te voorkomen. Bij deze dank aan Jan voor de 4 jaren dat hij deze taak op zich heeft genomen en wie weet, ooit weer zal kunnen gaan vervullen.

Verder is er ook nog een stemronde voor een drietal andere bestuursleden die allemaal genoeg stemmen krijgen om weer vier jaar verder te mogen gaan: Francois Stevens, Frank Marx en Anita Roks.

Op zondag 6 april viert Emeritus pastoor E. Huids zijn60 jarig priesterfeest. De viering begint om 11.00 uur met een Heilige Mis in de parochiekerk van Onze Lieve Vrouw van Altijddurende Bijstand. Na afloop zal er nog een receptie worden gegeven waar wij nog enkele marsen ten gehore zullen brengen.

Gespeeld werden:
- A Song For Lea
- Hallelujah
- Highland Cathedral
- The Majesty and Glory of Your Name
- William Blueheart March

Op het einde van die week is op zaterdag 12 april het Geulvalleitreffen dat dit keer door Fanfare St. Cornelius uit Schin op Geul georganiseerd wordt. De drumband verricht de opening

Gespeeld werden:
- English Folk Song Suite
- From the Highlands
- William Blueheart March

Dat zelfde weekend op 12 en 13 april hebben we ook nog met vier vrijwilligers de parkeerplaats bij de Polfermolen bewaakt tijdens de Paper-Money beurs.

De mei-den planting is verhuist van de traditionele 30e april naar 26 april. Dit jaar begeleiden we de jeugd met hun mei-den door het centrum.
We vertrekken om 13.45 uur vanuit de Polfermolen naar de Ruïne. Daar spelen we het Limburgs volkslied om daarna de optocht door het centrum te begeleiden tot aan de Cauberg.

Terug naar het begin

Mei

Op 2 mei bereikte ons de blijde boodschap dat Tessa Odekerken en Rick Rinehart een jongen zoon hebben gekregen met de naam Elai.

De Edele Nobele Agtbaere Jonge en Oude Loffelijke Schutterye der Stadt en Vryheyd Valckenborch organiseerd op 18 mei een bondsfeest waaraan een 60- tal schutterijen deelnemen. Wij zijn gevraagd om tijdens de openingsceremonie het Limburgs volkslied te spelen.

Om 14.45 uur vertrekt vanaf het feestterrein aan de Beatrixsingel een optocht van schutterijen waaraan ook wij deelnemen. We lopen dan de volgende route: Bernhardlaan, Julianalaan, Oranjelaan, Jan Dekkerstraat, Passage, Th. Dorrenplein, Gosewijnstraat, St.Pieterstraat, Bogaardlaan, Pelerinstraat, Halderpark, Koninginneweg, Emmalaan, Plenkertstraat, (defilé bij Hubert Haenen), Polfermolen, en terug naar het feestterein aan de Beatrixsingel.

Ook in het afgelopen jaar hebben we afscheid moeten nemen van een lid van onze Harmonie. Op donderdag 22 mei 2014 bereikte ons het droevige bericht dat ons gewaardeerd Lid van verdienste, dhr. John Lemmens, op 66 jarige leeftijd is overleden. Vanaf 1957 jaar heeft John zijn hart en ziel in de “Kur” gelegd. Met name de jeugdopleiding van koper instrumenten had zijn passie, iedereen, jong of oud, kreeg opleiding van John. Het was dus vanzelfsprekend dat bij de oprichting van het jeugdorkest in 1995 John de eerste muzikale leider werd. Ook sinds 1985 tot 2008 had John zijn muzikale kwaliteiten als dirigent aan de Vallekebergse muzikanten verbonden. We zijn er trots op dat we John hebben mogen leren kennen en dat hij meer dan 57 jaar deel uitmaakte van onze vereniging. Rust zacht John, en bedankt voor de inzet waarmee je onze harmonie haar extra glans gaf.

 

Op 24 mei werken we bij Top on Pop. Samen met harmonie Walram zorgen we voor de drank aan een van de buffetten. Het is een gezellige zonnige dag geworden.

 

Terug naar het begin

Juni

De eerste Falcobergia-Markt van dit jaar is op tweede Pinksterdag, 9 juni. Op 14 juni slaagt Robby voor zijn D examen.

Donderdagavond 19 juni lopen we mee in de Sacramentsprocessie die opnieuw van Valkenheim tot Oosterbeemd trekt.

Op zaterdagavond 21 juni zijn we om 21 uur aan de beurt tijdens een Concert op het Kasteel van Wijnandsrade. Hier wordt een eerste Harmoniën avond gehouden en treden we op samen met Harmonien uit de buurt: Brasband St. Gerlach, Harmonie Walram, Harmonie St. Bavo en Harmonie St. Servatius

Een week later op 28 juni vertrekken we met een grote bus richting Ammerzoden. Een dagje uit met ‘s avonds een gezamenlijk concert met Fanfare St. Caecilia uit Ammerzoden.

Om half twaalf vertrekt de bus vanuit de Polfermolen. Na aankomst in Ammerzoden wordt er een kleine lunch geserveerd en aansluitend staat een wedstrijd boerengolf op het programma. Om zes uur is avondeten en om half acht staat iedereen klaar voor het concert. We komen die avond laat thuis aan!

Terug naar het begin

Juli

Dinsdag 1 juli Concert bij restaurant de Kei in centrum van Valkenburg. Ter afsluiting van het seizoen.

Op zondag 6 juli trokken we mee in de processie van de Nieuwe Kerk. Om 9:10 u. vertrokken vanuit de polfermolen en pas na 13 u. weer terug.

De vakantieperiode is dit jaar van 7 juli tot 25 augustus.

Terug naar het begin

Augustus

Op zondag 3 augustus wordt opnieuw de Falcobergiamarkt in het centrum gehouden. Nog steeds een fijne bron voor extra inkomsten.

Terug naar het begin

September

Op 6 september wordt een bezoek gebracht aan de jarige beschermvrouwe Els, die haar 65e verjaardag vierde bij hotel Monopole.

Op 12 september is iedereen uitgenodigd voor de Kur-BBQ in Scouts Hill te Vilt. Opnieuw een gezellige avond.

Terug naar het begin

Oktober

Onze dirigent, Leon Simons, is op 3 oktober opgenomen in het ziekenhuis vanwege een gesprongen ader in de slokdarm en dat 14 oktober de repetities weer heeft kunnen hervatten.

Terug naar het begin

November

Zaterdag 1 november is in ’t Geboew te Schin op Geul de Jeugd Play-Inn van de Geulvallei. ‘s Avonds afgerond met een concert voor familie en vrienden.

Zangkoor Geulklank heeft sinds 7 november van dit jaar ook van de Kurzaal verhuist is naar de Polfermolen.

Tijdens het solistenconcours van het Geulvallei op 16 november, dat eveneens in ’t Geboew gehouden werd heeft Bente Kerckhoffs een mooie eerste prijs behaald. Proficiat!

Terug naar het begin

December

Op Zondag 7 december is weer winetrkermis en luisteren we de H.Mis in de O.L.V. kerk op. Deze H.mis is ook ter nagedachtenis aan John Lemmens. Aansluitend gaan we naar de Polfermolen voor een gezellige middag en de huldiging van een groot aantal jubilarissen.Louis Stevens 75 jaar

André Marx 40 jaarRob Robeers 40 jaarJos Robeers 40 jaarPeter Engelen 25 jaar

Dionne Vasmeer 10 jaar
Jo Vasmeer 10 jaar

Van Links naar rechts staand:
Jos Robeers, Jo Vasmeer, Rob Robeers, André Marx, Peter Engelen
Zittend:
Louis Stevens met vrouw, Dionne Vasmeer

Serenade door Brullentère

Louis Stevens 75 jaar
André Marx 40 Jaar
Rob Robeers 40 Jaar
Jos Robeers 40 Jaar
Peter Engelen 25 Jaar
Dionne Vasmeer 10 Jaar
Jo Vasmeer 10 Jaar

 

Terug naar het begin

Dank namens het bestuur voor de opleidingscommisie, de muziekcommisie, de mentoren en natuurlijk ook aan de doorzetters het damescomite en de donateurslopers. Samen met alle leden hebben we er een fantastisch 2014 van gemaakt.