0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Jaarverslag 2015 Agenda Kurkapel Agenda Kurkapel

Jaarverslag 2015

Download het Jaarverslag in PDF

Januari / Februari / Maart / April / Juni / Juli / Augustus / September / Oktober / November / December

Wat heeft 2015 de Kur allemaal gebracht!

Ook 2015 zijn we zonder voorzitter doorgekomen. Frank Marx heeft als secretaris ook het waarnemend voorzitters schap op zich genomen.  Een dubbele functie dus. Aan het bestuur zijn wel twee leden toegevoegd. Loes Meex en op het eind van het jaar Jo Vasmeer.
Op muzikaal gebied was dit jaar een groot concert in het Openluchttheater, samen met symphonie-orkest Avanti uit Maastricht.

 
Gedurende het jaar namen we afscheid van Ary Noordam en op de valreep naar 2016 hebben we afscheid moeten nemen van Veronica Stevens, rust zacht beiden.

Januari

Traditioneel is het in januari en februari altijd rustig op muzikaal gebied. Op 1 januari wordt de nieuwjaarsreceptie op het Gemeentehuis door enkele bestuursleden bezocht. En carnaval valt half februari. In de optocht lopen weer veel leden mee met Brullentère en Nieks Dao.

Terug naar het begin

Februarie

Terug naar het begin

Maart

Dit jaar was het 3x bedankt  concert op de laatste dag van februari. Zaterdag de 28e dus. In onze eigen Polfermolen speelden we in het donker met een projectiescherm waarop synchroon aan onze muziek een video werd afgespeeld. We speelden Disney Fantasy en The Greatest War themes met deze opstelling. Begonnen werd met Joy, Peace and Hapiness.
Met halfvasten, op zondag 15 maart spelen we in mis van half twaalf in de ‘Ouw Kerk’.Na afloop van de H.Mis staat er koffie en vlaai klaar in de Polfermolen.

Er werdt gespeeld:
Die Kleine Bergkirche
Drumfonia
Hallelujah
Intrada Festivo
The Majesty and Glory of Your Name

Op zaterdag 28 maart zijn we opnieuw present in de polfermolen. Nu voor de algemene jaarvergadering.

Terug naar het begin

April

In de maand april wordt er door de leden langs de deuren gelopen met steunkaarten. In 2015 heeft dat weer geweldig veel extra geld opgeleverd voor de verenigingskas.

De mei-den planting is dit jaar op zaterdag 25 april. We zijn weer aan de beurt om het grote mei-koppel te begeleiden bij hun toer door het centrum van Valkenburg.
Mei is weer een drukke maand.  In het eerste weekend van mei organiseert Harmonie Walram het Geulvalleitreffen in de polfermolen. Wij zijn op de zondag aan de beurt. Eerst speelt de drumband met Latin Shadows en de Afro Latino Mix van Jan Schipper en de Geul van Jo Meijs. Samen met de harmonie wordt dan drumfonia gespeeld.  De harmonie sluit af met The Greatest war themes, The Gamer en  Disney Fantasy.

 

Terug naar het begin

Mei

De mei-den planting is dit jaar op zaterdag 25 april. We zijn weer aan de beurt om het grote mei-koppel te begeleiden bij hun toer door het centrum van Valkenburg.
Mei is weer een drukke maand.  In het eerste weekend van mei organiseert Harmonie Walram het Geulvalleitreffen in de polfermolen. Wij zijn op de zondag aan de beurt. Eerst speelt de drumband met Latin Shadows en de Afro Latino Mix van Jan Schipper en de Geul van Jo Meijs. Samen met de harmonie wordt dan drumfonia gespeeld.  De harmonie sluit af met The Greatest war themes, The Gamer en  Disney Fantasy.

Als voorbereiding op het concert in het openluchttheater zijn in mei al een tweetal gezamenlijke repetities. Op 11 mei in Borgharen en op 26 mei in de polfermolen.

Op 14 mei doen we de begeleiding van de communicantjes. Die voor het laatst naar de O.L. Vrouwe kerk lopen

.

Nadat we vorig jaar nog hebben gewerkt tijdens Pop-on-Top bleek dat dit jaar niet meer mogelijk. Althans niet aan de buffetten. Niet getreurd, want er was een leuk alternatief.  De Koperen Golf! In het kader van het jaar van de mijnen, werd op dezelfde dag aan alle harmonien in Limburg gevraagd om op hetzelfde tijdstip door heel Limburg dezelfde nummers te spelen. Wij hebben dit in overleg met de Pop-on-Top organisatie mogen doen voor aanvang van het festival in de VIP ruimte voor het Casino. Een leuke gelegenheid om ons te presenteren.
De maand juni staat in het teken van het gezamenlijke concert dat we met symfonieorkest Avanti uit Maastricht geven. Er wordt volop geoefend om ons in het openluchttheater op zijn best te kunnen presenteren. Na extra repetities in mei wordt  op 9 mei met Dyanne Sleijpen gerepeteerd en een dag later is de generale repetitie in het openluchttheater.

Nadat we vorig jaar nog hebben gewerkt tijdens Pop-on-Top bleek dat dit jaar niet meer mogelijk. Althans niet aan de buffetten. Niet getreurd, want er was een leuk alternatief.  De Koperen Golf! In het kader van het jaar van de mijnen, werd op dezelfde dag aan alle harmonien in Limburg gevraagd om op hetzelfde tijdstip door heel Limburg dezelfde nummers te spelen. Wij hebben dit in overleg met de Pop-on-Top organisatie mogen doen voor aanvang van het festival in de VIP ruimte voor het Casino. Een leuke gelegenheid om ons te presenteren.

Terug naar het begin

Juni

De maand juni staat in het teken van het gezamenlijke concert dat we met symfonieorkest Avanti uit Maastricht geven. Er wordt volop geoefend om ons in het openluchttheater op zijn best te kunnen presenteren. Na extra repetities in mei wordt  op 9 mei met Dyanne Sleijpen gerepeteerd en een dag later is de generale repetitie in het openluchttheater.

Op 14 juni is het dan zover.  Jammer genoeg valt de dag samen met de living statues die in het centrum in zonnetje staan. Maar er zijn toch ruim 300 liefhebbers naar ons komen luisteren.

Voor de pause begint de drumband met de opening. Daarna speelt de harmonie met als slot voor de pause o.a Skyfall samen met Dyanne Sleijpen. Het symfonieorkest begint na de pauze o.l.v.  Wilfred Sassen en wordt aangevuld met o.a. André Marx die de contacten gelegd had. Tot slot spelen we nog een tweetal nummers samen, waaronder het bekende Music van John Miles.


Ook hebben we deze maand een viertal 50 jarige bruiloften. Op 7 juni beginnen we bij Piet Smits en zijn Sonja, dan op 12 juni zijn we bij Werner Weijers en zijn Mia. Als laatste vieren Annemarie en Jan Blezer en Jan en Jet Rybakowski op 23 juni gezamenlijk hun 50 jarige bruiloft.

In juni hebben we ook nog de handen uit de mouwen gestoken bij de Caveman run op zaterdag 20 juni. En ter afsluiting van het repetitie seizoen was de laatste repetitie dit jaar weer in het openbaar. Nu op het Th. Dorrenplein voor het VVV-kantoor.

 

Terug naar het begin

Juli

Op 5 juli lopen we mee in de processie van de Nicolaas- en Barbara parochie. De route loopt door het centrum van Valkenburg tot halverwege de Cauberg. Eindpunt is de Lourdesgrot.

Een dag later is het begin van de zomervakantie die loopt tot 31 augustus.

Terug naar het begin

Augustus

 

Terug naar het begin

September

Op zondag 12 september nemen  we samen met Harmonie en drumband van St. Rosa uit Sibbe deel aan de Marsparade door het centrum van Valkenburg. Het einde van de parade is op het Th. Dorrenplein. Samen spelen we meerdere marsen zoals, Paulimar, Belgano, Sant Carlo en Saluta Lugano.

Terug naar het begin

Oktober

Zondag 18 oktober wordt er gewerkt bij de internationale Cyclo cross die in het Kuurpark georganiseerd wordt. We zijn met 20 leden de hele dag in de weer om de verschillende oversteekplaatsen veilig te houden tijdens de diverse wedstrijden. Het weer speelt gelukkig mee.

Terug naar het begin

November

Tijdens het solistenconcours van het Geulvallei in “Achter de Erke” op 15 november deed Ryan Simons dit jaar voor de eerste keer mee. In de 1ste categorie haalde Ryan met zijn solo “the Young Artist” maar liefst 83.5 punten. Voldoende voor een eerste prijs met predikaat uitstekend! Behalve dit mooie resultaat heeft hij ook nog eens het meeste aantal punten behaald in de 1ste categorie en daarmee een mooie beker verdient!!
Ryan proficiat met dit mooie resultaat en de knappe prestatie!

 

Terug naar het begin

December

Ook in 2015 hebben we afscheid moeten nemen van leden van onze Harmonie.

Op woensdag 16 september bereikte ons het droevige bericht de ons gewaardeerd lid dhr. Ary Noordam op 82 jarige leeftijd is overleden.

Ary is 17 jaar lid geweest van de Kur waarvan 16 jaar als bestuurslid. De laatste jaren heeft Ary vanaf de zijlijn meegekeken omdat het ouder worden zijn tol begon op te eisen. Toen Ary bij het bestuur was heeft hij zich vooral bezig gehouden met het organiseren van onze wel bekende Falcobergia-Markt. Welke voor ons een onmisbare bron van inkomsten was en nog steeds is.

Op de algemene ledenvergadering van dit jaar is Ary dan ook benoemd tot Ere-Bestuurslid voor de vele verdiensten voor de “Kur”. Op 27 april van dit jaar mocht een delegatie van het bestuur Ary dan ook dit heugelijk feit mededelen.
Op de foto zien jullie Ary, zo trots als een pauw, met de oorkonde.

Ook was Ary sinds de oprichting, vanaf 1995, lid van de club van Honderd.

Op donderdag 24 december 2015 bereikte ons het droevige bericht dat ons gewaardeerd lid, Veronica Stevens, na een ongelijke strijd op 61 jarige leeftijd is overleden.

Vanaf 1978 tot het allerlaatst, is Veronica onze harmonie trouw gebleven.  Veronica was niet alleen lid van de harmonie maar maakte ook deel uit van de Vallekebergse muzikante. Ook de jeugd van de “Kur” kon op haar belangstelling rekenen, zo heeft ze jarenlang meegeholpen aan de jeugdopleiding. 

Rust zacht Veronica, en bedankt voor de inzet waarmee je onze harmonie haar extra glans gaf. We verliezen in Veronica een zeer gewaardeerd lid. Zij zal een lege plek binnen de vereniging achterlaten.

Tijdens een gezellige avond op zaterdag 12 december worden de jubilarissen Annemarie Blezer en Anita Roks gehuldigd. De avond begint met een kwiz waarbij de jongens tegen de meisjes moeten strijden om de eer. Daarna vind de huldiging plaats Annemarie is al 25 jaar bestuurslid en Anita 10 jaar bestuurslid. Tijdens de receptie komt Burgemeester Martin Eurlings er bij om Annemarie een koninklijk lintje op te spelden. Welverdiend voor zoveel jaren trouwe inzet voor onze vereniging.

Het jaar wordt zoals gebruikelijk afgesloten tijdens de H. Mis op Kerstavond. Dit keer wel met gemengde gevoelens. In zijn openingswoord gedenkt Pastoor Huids, Veronica die diezelfde dag gestorven is. Tevens zal dit ons laatste optreden met de Kerst zijn in de kerk van O.L.Vrouw van Altijddurende bijstand. 17 januari 2016 zal de kerk voorgoed de deuren sluiten.

 

Terug naar het begin

Wist je dat:
- we via de Amstel Gold Xperience meerdere werkklussen hebben aangeboden gekregen, die goed geld in het laatje gebracht hebben.
- het bestuur het afgelopen jaar ook in Berg en Terblijt en in Schin op Geul vergaderd heeft.
- er het afgelopen jaar weer 106 verjaardagskaarten zijn rondgebracht bij leden.
- er met de Kerstwafelactie 448 wafels gebakken en verkocht zijn.

 

Dank namens het bestuur voor de opleidingscommisie, de muziekcommisie, de mentoren en natuurlijk ook aan de doorzetters het damescomite en de donateurslopers. Samen met alle leden hebben we er een fantastisch 2015 van gemaakt.