0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Jaarverslag 2016 Agenda Kurkapel Agenda Kurkapel

Jaarverslag 2016

Download het Jaarverslag in PDF

Januari / Februari / Maart / April / Juni / Juli / Augustus / September / Oktober / November / December

Wat heeft 2016 de Kur allemaal gebracht!

2016 begint met minder goed. Op 17 januari sluit namelijk ‘onze’ kerk.
Uiteraard luisteren we de laatste mis nog op.

Tijdens de jaarvergadering presenteert het nieuwe bestuur zich aan de leden. Frank Marx was eigenlijk al interim voorzitter maar zal zich vanaf nu ook naar buiten uit als voorzitter presenteren.

Door allerlei gemeentelijke regeltjes omtrent het organiseren van een markt, zien we af van de jaarlijkse falcobergia markten in het centrum. Als alternatief organiseren we een drietal indoor markten in de Polfermolen.

Om het begrotingstekort weg te werken wordt er verder bij allerlei evenementen door leden gewerkt ten gunste van de verenigingskas.

Op muzikaal gebied waren een tweetal repetitie concerten voor de zomervakanie en werd er na de zomervakanie druk gerepeteerd voor een gezamenlijk concert met de Brassband uit Houthem. Dat vond in November plaats in onze Polfermolen.

Januari

Normaal is het in januari en februari alijjd rustig op muzikaal gebied. Maar door het sluiten van de kerk van Onze Lieve Vrouw van Altijd durende Bijstand zijn we uiteraard aanwezig ti jdens de laatse mis op 17 januari. Het is een koude dag ondanks het zonnetje dat uitkomt bij het verlaten van de kerk. In de kerk was de verwarming leeg en menigeen rilde van de kou in deze druk bezocht mis. Na afloop hebben we in optocht de heiligdommen naar de Ouw Kèrk gebracht.


Terug naar het begin

Februarie

En carnaval valt al vroeg in februari. De drumband had gepland om op een wagen mee te lopen in de optocht. Maar helaas ging de optocht niet door vanwege het slechte weer en toen de optocht met halfvasten door ging was de wagen niet meer beschikbaar. Jammer, maar volgend jaar wordt een nieuwe poging gedaan. Met halfvasten zien we uiteraard wel verschillende leden weer meelopen met Brullentère en Nieks Dao.

Terug naar het begin

Maart

Op zaterdag 20 februari zijn we in de polfermolen voor de algemene jaarvergadering.

Met halfvasten, op zondag 6 maart spelen we in mis van half twaalf in de ‘Ouw Kerk’.

En op zaterdag 19 maart spelen we samen met de andere muziekverenigingen uit Valkenburg weer voor een volle zaal ti jdens het concert 3x bedankt. Uiteraard ook nu weer in de polfermolen.

Drumband:
- Classic March
- Drums in La􀆟 n style
- Festo Com o Mambo
(samen met Geulklank)
Harmonie:
- De twee kleine Vinken
- La Storia
- Limburg Rhapsodie

Terug naar het begin

April

In de maand april wordt er door de leden langs de deuren gelopen met steunkaarten. Ook nu heeft dat weer het nodige extra geld opgeleverd voor de verenigingskas.

Op 23 april zijn we present bij het Geulvalleitreffen dat dit jaar in de Holle Eik in Houthem plaats vindt. We krijgen hier twee keer ‘goed’ in ons rapport.

De mei-den planting is dit jaar op de traditonele 30e april, maar alleen omdat het op een zaterdag valt. We begeleiden ‘s middags om het jeugd meikoppel bij hun rondtocht door het centrum van Valkenburg.

Terug naar het begin

Mei

Op zondag 22 mei geven we een mini concert in Oosterbeemd ter nagedachtenis aan Ere-bestuurslid Ary Noordam die vorig jaar hier overleden is. Kijk maar eens naar de lange setlist!

Saluto Lugano
Intrada Fes􀆟 vo
Die Kleine Bergkirche
Wildhorn
San Carlo
Hunter
Les Montagnards
Europa Mars
Limburgia Mars
Mijnmars 2015
Limburg Rapsodie
De Twee Kleine Vinken

En op donderdag 26 mei komen we opnieuw bij Oosterbeemd als eindpunt van de sacramentsprocessie waarin we uiteraard weer meelopen van af Valkenheim.

 

Terug naar het begin

Juni

In juni zijn verder geen concerten maar helpen we wel mee in de polfermolen bij de opbouw van de Caveman run en ook tijdens de Cavemanrun zijn we aan het werk.

 

Terug naar het begin

Juli

De maand begin met de Grote bronk processie op zondag 3 juli. De route loopt via de Neerhem, Oosterbeemd en de Sartonstraat terug naar de Nicolaas- en Barbarakerk. Waar we net voor de regenbui binnenkomen.

In juli houden we ook weer een tweetal ‘buiten’ repetities op speciale locaties. De eerste is op dinsdag 5 juli op het terras van de Wilhelminatoren. Het was al enkele dagen regenachig maar toen we met zijn allen in de kabelbaan plaatsnamen zag het er goed uit. Het concert begon met de drumband die twee nieuwe jeugdleden voorstelde: Dylan en Damon.

Frans Stevens is ti jdens het concert op het terras van de Wilhelminatoren gehuldigd voor zijn 80-jarig lidmaatschap van de harmonie. Frans Stevens werd op 16 juni 1936 lid van de Kurkapel. De nu 92-jarige Frans werd door voorzitter Frank Marx in het zonnetje te gezet. Het was Frans Stevens wens om het jubileum op deze historische plek te vieren.

Een week later zitten we op maandag 11 juli in Hotel Schaepkens van St. Fyt. Het leek er eerst op dat we een beetje onverwacht kwamen. Maar uiteindelijk kwam hetr allemaal goed. De aanwezige gasten hebben in ieder geval een geweldige avond gehad. Een van de gasten mocht zelfs even als gastdirigent voor de harmonie staan.

Frans Stevens in al die jaren, 30 jaar bestuurslid geweest en op 2 maart 1996 benoemd tot Ere-Bestuurslid.

Terug naar het begin

Augustus

 

Terug naar het begin

September


September, Oktober en November
Deze drie maanden staan grotendeels in het teken van de voorbereidingen op het Wood meets Brass concert dat we op 26 november samen met de Brassband St. Gerlach organiseren.

In de aanloop daarheen zijn er nog enkele evenemten waar er gewerkt moet worden. Zoals tijdens de paper money beurs op 25 september.

Terug naar het begin

Oktober

Werken op het evenement cyclo cross op 23 oktober.

Terug naar het begin

November

In november zijn dan enkele extra repetities met de Brassband samen. Eerst bij hun in de Holle Eik op de 18e, daarna op de 22e is de generale in de Polfermolen.

Op zaterdag de 19e zijn we ‘s avonds in de kerk in Berg en Terblijt om de zesweken dienst van Louis Stevens op te luisteren. Voor de gelegenheid staat Jan Rybakowski voor de harmonie. Daags er op speelt Ryan Simons tijdens het solistenconcours in Houthem.

En dan zaterdag de 26e! Alles staat klaar om een volle zaal te trakteren op deze uniek combinatie van muzikanten. De drumband trapt af, terwijl achter hun de Brassband o.l.v. Stefan Voncken al klaar zit. Na de opening kan de Brassband dus direct overnemen. Voor Stefan is dit zijn laatste grote concert met de Brassband. Na de pauze zijn wij dan aan de beurt om dan voor de laatste vier nummers de bühne nog wat groter te maken zodat alle muzikanten samen de finale kunnen doen. Met ruim 300 enthousiaste liefhebbers in de zaal wordt het een topavond voor iedereen.

 

Afscheid

Louis Stevens is 77 jaar lang altijd een buitengewoon trouw lid van onze vereniging geweest. Toen het spelen niet meer ging is hij toch altijd bijzonder geïnteresseerd gebleven in het wel en wee van zijn ‘Kur’. Hij is als lid van verdienste onze vereniging tot op het laatst trouw gebleven. Zijn muzikaliteit en geweldige humor zullen wij als Kur-familie nooit vergeten.
Louis rust zacht.

Terug naar het begin

December

Het jaar wordt zoals gebruikelijk afgesloten ti jdens de H. Mis op Kerstavond. Maar niet zoals we gewend zijn. Voor het eerst spelen we op 24 december tijdens de kerstmis in de kerk van Broekhem. Het was even wennen, maar we hebben vernomen dat het o.a. door onze aanwezigheid drukker was als andere jaren.

De jubilarissen werden op 5 november gehuldigd tijdens de Kur-gezinsdag. Tijdens deze gezellige dag werden naast allerlei spelletjes ook de jubilerende leden gehuldigd. Zie het lijstje, wie dat dit jaar waren:

- Kay Robeers 10 jaar
- Thea Keydener 25 jaar
- Jan Blezer 40 jaar
- Frank Marx 40 jaar
- Charlie Savelberg 61 jaar muzikant en 26 jaar lid
- Werner Weijers 60 jaar muzikant
- Frans Stevens 80 jaar

Terug naar het begin

Het bestuur dankt alle leden, muzikanten, de opleidingscommisie, de mentoren, de doorzetters, het damescomité, en de donateurslopers voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Samen hebben we er weer een fantastisch mooi jaar van gemaakt.