0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Jaarverslag 2016 Agenda Kurkapel Agenda Kurkapel

Jaarverslag 2017

Download het Jaarverslag in PDF

Januari / Februari / Maart / April / Juni / Juli / Augustus / September / Oktober / November / December

Wat heeft 2017 de Kur allemaal gebracht!

In 2017 hebben we langzaam verder gebouwd om de vereniging een solide basis te geven, zowel muzikaal als financieel maar ook op het gebied van leden.

Zoals jullie bovenaan zien, hebben we dit jaar ook weer eens een echte groepsfoto kunnen maken en daar staat nog niet eens iedereen op en het is al indrukwekkend. Op muzikaal gebied hebben we als voorbereiding op de concerten extra partij repetities ingepland, die zeer gewaardeerd werden door de leden. In het voorjaar van 2017 liep Rob Robeers met plannen rond om samen met de Brassband iets leuks te doen, als vervolg op ons geslaagde Wood meets Brass.
Dit keer echter met een culinair randje. Zodoende gingen nog voor de zomervakantie beide Waar zijn we in 2017 als Kur mee bezig geweest. besturen samen zitten om eens te kijken naar de mogelijkheden. Uiteindelijk zijn deze plannen in de loop van het jaar steeds concreter geworden en kunnen we in 2018 vooruitkijken naar een nieuw hoogtepunt.

In 2017 hebben we ook onverwacht afscheid moeten nemen van Frans Stevens. Vorig jaar was hij nog gehuldigd met zijn 80 jarig jubileum bij de Kur. Rust zacht Frans.

En in september waren we getuige van twee bestuursleden die in de echt verbonden werden. Niet met elkaar maar ieder met hun eigen partner. Tommy en Stephanie proficiat!

 

Januari

In januari en februari worden als voorbereiding op het Geulvallei treffen in april meerdere speciale partij repetities gegeven. Deze starten ruim een uur voor de normale repetitie op de dinsdag. Hierin wordt dan per keer extra aandacht voor een specifieke instrumentengroep gegeven. Zo krijgen alle instrument families aparte aandacht vanuit de dirigent. Ook wordt er in februari een aparte pas en vermaak avond georganiseerd om kleine wijzigingen aan het uniform te doen.

 


Terug naar het begin

Februarie

In de optocht van dit jaar op carnavalsmaandag 27 februari heeft de drumband een lang gekoesterde wens in vervulling laten gaan. Nadat het vorig jaar nog mislukte doordat de optocht niet door ging op carnavalsmaandag. Konden ze dit jaar eindelijk schitteren met een eigen (gehuurde) wagen. Hun beatles pakjes deden het erg goed en er liep zelfs een Fenclub achter ze aan.

Terug naar het begin

Maart

Op zaterdag 11 maart houden we onze algemene jaarvergadering in de polfermolen voor. Bestuursleden Piet Smits en Monique Robeers worden opnieuw met algemene stem aangenomen. Een week later kunnen de kinderen van de basisschool Valkenburg op een speelse en leerzame wijze in aanraking komen met verschillende muziekinstrumenten. Dat past allemaal in onze plannen om toch weer enkele jeugdleden te enthousiasmeren voor de harmonie.

Een dag later op zaterdag 18 maart spelen we samen met de andere muziekverenigingen uit Valkenburg weer voor een volle zaal tijdens het concert 3x bedankt. Uiteraard ook nu weer in de polfermolen. Na de pause is eerst de drumband aan de beurt en de Harmonie zorgt voor de finale van de avond.

Drumband:
- Tiger Drums
- Alsfelder Stockenmarsch
- Samba Brasiliana
Harmonie:
- Soleil des Alpes
- Efteling highlights
- Eighties Flashback

Halfvasten is dit jaar op zondag 26 maart. We luisteren dan zoals gebruikelijk de mis van half twaalf op in de ‘Ouw Kerk’. Na afloop zit alles mee en gaan we voor het eerst in enkele jaren weer een eerbetoon brengen aan de overleden leden op het kerkhof op de Cauberg. De dag wordt afgesloten met een gezamenlijke lunch aangeboden door het damescomité.

 

Terug naar het begin

April

 

Eind maart en begin april zijn er twee extra repetities op maandag voor de harmonie als voorbereiding op het tweede weekend van april. Dan treden we op tijdens het Geulvallei treffen dat dit jaar bij St. Rosa in Sibbe georganiseerd werd.

In april is ook de jaarlijkse donateursactie. Om het animo hiervoor te verhogen en ook het belang er van te onderstrepen heeft het bestuur dit jaar enkele repetitie uren hiervoor opgeofferd.

Bij de mei-den planting van dit jaar op zaterdag 29 april zien we een trotse Luc Dullens als meikoning de trap afkomen in begeleiding van zijn meikoningin Rachel Solberg. We mogen hun begeleiden bij hun rondtocht door het centrum van Valkenburg en brengen na terugkomst op het Grendelplein een mooie serenade.

 

Terug naar het begin

Mei

De maand mei is voor de communicantjes. Eerst op moederdag 14 mei in Broekhem en daarna op 25 mei, hemelvaartsdag, in het centrum van Valkenburg.

 

Terug naar het begin

Juni

In juni staat een gezamenlijk concert met Fanfare St. Barbara Glück Auf uit Landgraaf op het programma. Op zaterdag de 17e juni begint de dag al vroeg als we om 12 uur aankomen in Landgraaf voor een gezamenlijke repetitie o.l.v. Leon Simons en Math Somers. Na die repetitie eten we nog samen een hapje alvorens naar Valkenburg af te reizen. Hier begint om 19 uur een mooi zomeravond concert op het terras van de Haselderhof. Een dag later is iedereen weer present om mee te lopen in de processie van Broekhem. Volgens afspraak lopen we hier eens in de 5 jaar mee.

Terug naar het begin

Juli

Op zondag 2 juli is dan de Grote bronk processie in het centrum van Valkenburg. De route loopt dit jaar vanaf de Nicolaasen Barbarkerk door de Geulpoort. Vervolgens via de Passage en de Lindelaan terug naar de Louis v.d. Maessenstraat waar het rustaltaar op het Th. Dorrenplein is. Dan verder door de Grote Straat, Berkelstraat en over de Dwingel naar het Grendelplein om te eindigen bij de Lourdesgrot op de Cauberg. Op maandag 10 juli sluiten we de repetities af met een buiten concert op het terras van Camping Op den Dries. Hierbij maken we ook van de gelegenheid gebruik om een mooie nieuwe statiefoto

Terug naar het begin

Augustus

Eind augustus zijn de repetities voor het nieuwe seizoen weer begonnen en die staan in het teken van het concert dat we samen met St. Caecilia uit Spekholzerheide in oktober gaan uitvoeren. Eerst hebben we wel nog twee bestuursleden die gaan trouwen.

Terug naar het begin

September

Op 15 september brengen we een serenade bij de receptie van Jennifer Kreutzer en Tommy Marx in Schimmert. En twee weken later zijn we in Cadier en Keer om een serenade te brengen bij de bruilift van Stephanie Koonen en Martijn Lambij.

Op 17 september is de marsparade door het centrum van Valkenburg. Deze keer lopen we weer samen met St. Rosa uit Sibbe. Voorafgaand aan de uitvoering met St. Caecilia hebben we nog twee gezamenlijke repetities

Terug naar het begin

Oktober

Op 10 oktober bereikte ons het bericht dat Frans Stevens, op 95 jarig leeftijd, is overleden. Zijn jubileum, van 85 jaar buitengewoon trouw lid, van onze vereniging heeft Frans vorig jaar in december nog mogen meevieren. Frans was een echte “Kur-kapeler” niet alleen met woorden maar ook met daden. Dit valt duidelijk af te leiden uit het feit dat hij vanaf 1958 tot 1989 bestuurslid is geweest, dus 31 jaar. Hiervoor heeft hij dan ook de oorkonde van Ere-bestuurslid mogen ontvangen. Frans werd vanaf zijn 10de jaar lid en bleef meer dan 78 jaar elke repetitie trouw komen, om zijn muzikale talenten te laten horen Toen spelen niet meer ging is hij toch altijd bijzonder geïnteresseerd gebleven in het wel en wee van zijn ‘KUR’. Bij zijn 80 jarig jubileum werd hij benoemd tot Ere-Lid. Vele malen verwoorde hij een succes, jubileum of zo maar iets in een mooi gedicht. Frans rust zacht.

Terug naar het begin

November

Bij het solistenconcours van de Geulvallei op 19 november speelde dit jaar alleen Ryan mee namens de Kur-kapel.

Terug naar het begin

December

En het jaar wordt dit keer opnieuw afgeloten met de opluistering van de mis op kerstavond in de kerk in Broekhem.

 

Terug naar het begin

Het bestuur dankt alle leden, muzikanten, de opleidingscommisie, de mentoren, de doorzetters, het damescomité, en de donateurslopers voor hun inzet van het afgelopen jaar.
Samen hebben we er weer een fantastisch mooi jaar van gemaakt.