0 ) { exit; } else { echo ' '; } //------------------------------------------------------------------------------ ?> Mentoren Kurkapel Mentoren Kurkapel Mentoren Kurkapel

Mentoren site

Om de comunicatie in de harmonie te verbeteren zijn er mentoren aangesteld.
De taakstelling van de mentoren is:

- Aanspreekpunt voor:
o Instrumentarium
o Partituren
o Rietjes
o Klein materiaal (pepiters, marsenboekje,demper, enz.)
o Alles wat zich voordoet waar hij/zij van dienst kan zijn.

Afmeldpunt voor repetities, Stephanie Koonen
Per telefoon elke dag tussen 15.00 uur en 19.00 uur. 06-32030110
Per SMS uiterlijk voor dinsdag 19.00 uur. 06-32030110
Per E-mail uiterlijk dinsdag voor 17.00 uur steefke50@hotmail.com

De mentoren zijn:

Instrumenten groep Naam Telefoon Email
Klarinettengroep Yolanda Paulssen-Stevens 06-20841240 yolandepaulssen@hotmail.com
Dwarsfluiten Stephanie Koonen 06-32030110 steefke50@hotmail.com
Saxofoons Thea Keydener 06-14900542 theakeijdener@hotmail.com
Trompetten/Trombones Tommy Marx 06-41485176 tumke_91@hotmail.com
Tuba’s/Bariton/Bassen John Ruijters 043-6041979 a.m.ruijters@home.nl
Slagwerk Tommy Marx 06-41485176 tumke_91@hotmail.com